Pandemi Sürecinin Yaratıcı Kültür Endüstrileri Üzerindeki Etkisi ve Dijital Dönüşüm Paneli Gerçekleştirildi