Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından telif hakları alanında araştırma yapan araştırmacıların kaynaklara daha rahat ulaşabilmesini teminen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bağlı Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı taranarak ülkemizde bu alanda hazırlanmış tezler derlenmiştir. Telif hakları alanına ilişkin anahtar kelimeler kullanılarak tarama yapılmış olup her bir anahtar kelimeyi içeren ve alanla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olabilecek tezler listelenmiştir. Araştırmacılarımız öncelikli olarak tez numarası olmak üzere bu bilgileri kullanarak UlusalTezMerkezi web sitesi üzerinden tezlerin tam metinlerine ulaşabilirler.

Toplam kayıt sayısı: 265


Id Tez No Yazar Yıl Tez Adı Tez Türü Konu
1 1019 MUHİDDİN ALTUNTAŞ 1986 Telif kazançlarının vergilendirilmesinin mevzuat ve uygulama açısından analizi Yüksek Lisans Matbaacılık = Typography
2 4834 E. AHSEN KOÇ İBRAHİMHAKKIOĞLU 1988 Türk Hukuku'nda fikir ve sanat eseri sahibinin mali hakları Yüksek Lisans Hukuk = Law
3 6981 FÜSUN AKÇEVİN 1989 Özel Hukuk açısından fikri hukuk ve fikri hakların korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
4 27183 OKTAY TOPRAKSEVEN 1994 Telif haklarının mali yapısı ve üniversite döner sermaye işletmelerinde uygulanışı Doktora Hukuk = Law
5 42267 GÜRSEL ÜSTÜN 1995 Fikri Hukukta maddi tazminat davaları Doktora Hukuk = Law
6 53684 EMRE YARSUVAT 1996 Intellectual property rights in computer programs in Europe and Turkey Yüksek Lisans Hukuk = Law
7 53875 HERDEM BELEN 1996 Fikri Hukukta manevi haklar ve manevi tazminat talebi Yüksek Lisans Hukuk = Law
8 54517 BÜLENT TURHAN 1996 Fikri hakların uluslararası boyutu ve Türkiye'de yapılan fikri haklar mevzuat uyumu çalışmaları Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration
9 74998 MUSTAFA TÜYSÜZ 1998 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde fikri haklar üzerindeki sözleşmeler Yüksek Lisans Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration
11 81286 MEHMET ÖZCAN 1999 Avrupa Birliği'nde fikri mülkiyet haklarının düzenlenmesi ve malların serbest dolaşımına etkisi Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration
13 81401 AHU KOSTAK 1998 Industrial designs and intellectual property rights: The evolution and the application in the European Union and in Turkey Yüksek Lisans Ekonomi = Economics
15 81522 ESRA GÜL DARDAĞAN 1999 Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklardan doğan kanunlar ihtilafı Doktora Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration
16 82204 HAMZA ERDOĞAN 1999 İslam Hukukunda Fikir ve Sanat Hukuku kavramı eser sahibinin eseri üzerindeki haklarınınj hukuki niteliği Yüksek Lisans Din = Religion ; Hukuk = Law
17 87879 MELİKE AKKARACA 1999 The Protection of intellectual property rights within the framework of the principle of free movement of goods within the European Union Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration
19 89652 KADİR EMRE GÖKYAYLA 1999 Telif hakkının devri sözleşmesi Yüksek Lisans Hukuk = Law
21 92324 YASEMİN BAYSAL 1999 Mukayeseli Hukuk ve uluslararası sözleşmeler ışığında Türk Hukuk sisteminde eser sahibi ve telif hakları Yüksek Lisans Hukuk = Law
22 92503 FATİH ERDOĞAN 1999 Türkiye'de 1996 - 1998 yıllarında yayımlanmış telif çocuk kitaplarının içerik analizi Doktora Bilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management
23 100043 RAMAZAN USLU 2001 Türk fikir ve sanat hukukunda 'eser' kavramı Yüksek Lisans Hukuk = Law
24 104808 NURİYE AYŞE ODMAN 2001 Teknolojik yeniliklerin teşvikinde Fikri Mülkiyet Hukukunun ve Rekabet Hukukunun rolü Yüksek Lisans Ekonomi = Economics ; Hukuk = Law
26 106622 AJDA BİLGEHAN 2001 Özel Hukukta fikir ve sanat eserlerinin hukuki korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
27 107098 YAŞAR CAN ATACAN 1998 Radyo ve televizyon yayıncılığında telif hakları Yüksek Lisans Hukuk = Law ; İşletme = Business Administration
29 110710 NURAN ARAL 2002 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu bağlamında mali haklar Yüksek Lisans Hukuk = Law
30 110958 ÖMER ÇINAR 2002 Fikri hukuk açısından eser sahibinin hakları ve korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
31 117266 MUSTAFA ALTUĞ YALIN 2002 Türk Hukukunda telif hakları ve vergilendirilmesi Yüksek Lisans Ekonomi = Economics ; Hukuk = Law
32 117747 MUSTAFA ATEŞ 2002 Fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların kapsamı ve sınırlandırılması Doktora Hukuk = Law
33 120563 ABDULLAH KAYA 2002 Fikir ve sanat eserleri üzerindeki mali hakların yasal sınırlamaları Yüksek Lisans Hukuk = Law
34 126431 YEŞİM ÖZEN 2003 Fikir ve sanat eserlerinin cezai himayesi Yüksek Lisans Hukuk = Law
35 126432 BİLGE KILIÇ 2003 Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda eser sahipliği Yüksek Lisans Hukuk = Law
37 127786 DİREN ÇAKMAK 2003 1850-2002 yıllarında Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye'sinde toplum ve iktidar ilişkileri bağlamında telif haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi Yüksek Lisans Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science
38 127855 SEYİT ŞAHİN 2003 Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin verdiği kararların incelenmesi Yüksek Lisans Hukuk = Law
39 130474 EMRE ARTUN 2003 Hintergrunde der markenpiraterie und gegenstrategien fur hersteller - ergebnisse einer empirischen analyse in der textilindustrie- Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
40 130568 SERKAN KIRLI 2003 İnternet teknolojisinin gazete ve dergi yayımcılığına getirdiği yeni olanaklar Yüksek Lisans Gazetecilik = Journalism ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
41 130621 ENGİN ERDİL 2003 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku'nda işlenme eserler Yüksek Lisans Hukuk = Law
43 137540 ZEYNEP ESEN 2001 Copyright in artistic activities case in Turkey and implementations in European Union Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
45 137700 AZAR SULTANOV 2003 Copyright protection of computer programs in the European Union and Azerbaijan Republic Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Hukuk = Law
47 140120 RIDVAN DAĞ 2003 Milletlerarası Özel Hukuk, internet ve fikri haklar Yüksek Lisans Hukuk = Law
48 140983 BARIŞ ÇEVİK 2003 Implications of sofware piracy on social welfare Yüksek Lisans Ekonomi = Economics ; Kamu Yönetimi = Public Administration
50 141256 DOĞAN KOCABEY 2004 İnternette fikri hakların korunması Yüksek Lisans Bilim ve Teknoloji = Science and Technology
51 143726 ÖZGÜR SEMİZ 2004 Batı'da veTürkiye'da fikri hakların gelişim süreci ve günümüzdeki durumu Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science
52 144554 A. SAADET ARIKAN 2001 Fikri-Sınayi haklar açısından paralel ithalat -AB ve Türkiye- Doktora Hukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
53 146919 AZRA ARKAN AKBIYIK 2004 Mukayeseli Hukuk, uluslararası düzenlemeler ve Türk Hukuku'nda Fikrî Hukuk alanında eser sahibinin haklarına bağlantılı haklar Doktora Hukuk = Law
54 147791 BANU AKTALAY 2004 Intellectual property management strategy in new technology-based start-up companies Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
56 148718 AYŞE NİLAY ŞENOL 2004 The protection of computer programs in Turkish Law on Intellectual and Artictic Works Yüksek Lisans Hukuk = Law
57 148900 GÖZDEM PABUÇÇU 2004 Intellectual property rights for biotechnological inventions and plant varieties with specific reference to the Eropean Union policies Yüksek Lisans Uluslararası İlişkiler = International Relations
58 154730 YÜKSEL TOKUR 2004 Digital watermarking for copyright protection of digital audio data and digital image data Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
60 158447 BARIŞ HASAN AKMANLI 2005 Türkiye'de yabancı sermaye ve sınai fikri hakların yabancı sermaye girişi üzerine etkileri Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
61 159537 AYSEL KÖSE 2005 The protection of music works in Turkish law Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
62 162553 NÜKET EVRİM SEVİ 2005 Fikri Mülkiyet Hukuku ve haksız rekabet açısından veri tabanlarının korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
64 172703 MURAT YILMAZ 2004 Kütüphane ve enformasyon merkezlerinde telif hakları sorunu Doktora Bilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management
65 175083 YASEMİN KIZILKAYA 2004 Dünyada ve ülkemizde müzik telif hakları Yüksek Lisans Müzik = Music
66 186047 CANAN KAYA 2006 Fikri hakların internet ortamında korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
67 186859 ZEKİ GEVEN 2006 Fikri Mülkiyet Hukukunda hakların hükümsüzlüğü Yüksek Lisans Hukuk = Law
69 187271 TEVFİK TOLGA BÜYÜKKINAY 2006 Türkiye'de müzik endüstrisinin sektörel yapısı: Denge fiyatları üzerinde 'Korsan' etkisi ve telif hakları Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Müzik = Music
71 189743 SABRİ EVREN UYSAL 2006 Korsan yayıncılığın Türk müzik endüstrisine olan etkilerinin popüler kültür açısından değerlendirilmesi Yüksek Lisans Müzik = Music ; Sosyoloji = Sociology
73 190568 ASLI DENİZ HELVACIOĞLU 2005 The copyright protection on the internet in the European Union Law Doktora Hukuk = Law
74 190677 ONUR GÜNDEM 2006 Fikir ve sanat eserleri kanununda eser sahibinin haklarına bağlantılı haklar, bu hakların sınırlandırılması ve korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
76 190882 DERYA DEVRİM GENÇ 2007 Rekabet Hukuku ile bağlantısı açısından fikri mülkiyet haklarının tüketilmesi ilkesi Yüksek Lisans Hukuk = Law
78 191468 GÖKMEN TEKİN 2006 Türkiye'de fikri mülkiyet kültürünün yerleşmesine yönelik korsan yayıncılığın etkileri Yüksek Lisans Antropoloji = Anthropology
82 204684 ASU COŞKUN 2006 Enforcement of intellectual property rights in a general framework and evaluation of enforcement measures in the EU context Yüksek Lisans Siyasal Bilimler = Political Science
84 205111 FEHİME ŞEBNEM SÖZER 2006 The contribution of intellectual property rights obtained by small and medium-sized enterprises to economic and technological development: Policies to be implemented Yüksek Lisans Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Ekonomi = Economics
85 205648 BELGİN ASLAN ERBAHAYETMEZ 2006 Türk idari yapısında fikri mülkiyet haklarının korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
87 205990 BEKİR DURAN 2003 Türkiye'de fikri haklar ve markaların Ceza Hukuku bakımından korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
88 207084 HÜLYA ERBAY 2007 Türk fikri ve sınai mülkiyet haklarının ab mevzuatına uyum düzeyinin tespiti ve eğitim gereklerinin analizi Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Hukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
89 207529 ÖMER FARUK ÖZEROĞLU 2007 Marka korsanlığı: Markaya tecavüzün hukuki sonuçları ve marka korsanlığı ile mücadele tedbirleri Doktora Hukuk = Law
90 207626 TEKNAİL ÖZDERYOL 2006 Fikir ve sanat eserleri kanununda düzenlenen suçlar Yüksek Lisans Hukuk = Law
91 208310 ZEHRA ÖZKAN 2007 Karşılaştırmalı hukukta müzik eserlerinin dijital iletimi Yüksek Lisans Hukuk = Law
92 208322 HATİCE DİLEK BAYTAN 2007 Türkiye'de yayıncılıkta fikri mülkiyet hakları sorunu Yüksek Lisans Hukuk = Law ; Radyo-Televizyon = Radio and Television ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
95 208926 İBRAHİM EMRE BAYAMLIOĞLU 2007 Fikir ve sanat eserleri hukukunda teknolojik koruma Doktora Hukuk = Law
96 209245 SUNA TANRIVERDİ 2007 Fikri mülkiyet haklarının ekonomik temelleri ve ekonomiye yansımaları Yüksek Lisans Ekonomi = Economics ; Hukuk = Law
98 209771 ÖMER AYMALI 2005 Türkiye'de tek parti yönetiminin kurulmasının fikri temelleri (1929-1938) Yüksek Lisans Tarih = History
99 209984 HİLAL ÖZEL 2006 Fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların miras yoluyla intikali Yüksek Lisans Hukuk = Law
100 212168 MUSTAFA KAYA 2007 Görüntü dosyalarında filigran kullanılarak telif haklarının korunması Doktora Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
101 214589 CEYDA CİMİLLİ AKAYDIN 2005 İnternet üzerinden telif hakkı ihlalleri Yüksek Lisans Hukuk = Law
103 214667 ŞİRİN AYDINCIK 2005 Fikir ve sanat eserleri kapsamında lisans sözleşmeleri Yüksek Lisans Hukuk = Law
104 214907 ERDEM TÜRKEKUL 2003 Uluslararası alanda ve Türkiye'de bağlantılı haklar Yüksek Lisans Hukuk = Law
105 215719 SEVİL GEMRİK 2008 Fikri mülkiyet hakları bağlamında korsan yayıncılığın ekonomi politiği Yüksek Lisans Ekonomi = Economics ; Maliye = Finance
109 217845 HASAN SINAR 2006 Ceza hukuku açısından telif haklarının korunması Doktora Hukuk = Law
110 217898 ATAHAN SEVİMLİ 2007 Fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde müzik eserlerinin korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
112 217953 EMRAH ÇELİK 2007 Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında internet ortamında müzik eserlerinin sunumu yolu ile umuma iletim hakkının ihlali Yüksek Lisans Hukuk = Law
116 221912 FİLİZ CERİTOĞLU 2008 Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda intihal ve esinlenme Yüksek Lisans Hukuk = Law
117 223594 MUSTAFA GÖKHAN ÇELİKAĞ 2007 Mimari tasarımların korunmasında fikri mülkiyet hukukumuzun eksik ve sorunlu yönlerinin tespiti Yüksek Lisans Hukuk = Law ; Mimarlık = Architecture
119 227352 MEHMET SERT 2008 Elektronik belgeler ve telif hakları Yüksek Lisans Bilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management
120 228020 ERHAN BORA 2007 Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de fikri hak ihlalleri, taklit, korsan Yüksek Lisans Hukuk = Law
122 228045 RAMAZAN USLU 2008 Türk Fikir ve Sanat Hukuku'nda eser sahipliği Doktora Hukuk = Law
123 228066 ŞENER DALYAN 2008 Bilgisayar programlarının fikri hukukta korunması Doktora Hukuk = Law
124 228074 BASSAM MOH'D AL TALAHEEN 2008 Türk ve Ürdün Hukuklarında telif hakkı sahiplerinin hukuki açıdan korunması Doktora Hukuk = Law
126 230633 ADNAN EREN ÜREY 2008 Multimedya eserlerin fikir ve sanat eserleri hukuku kapsamında korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
128 230638 YALÇIN TOSUN 2008 Sinema eserleri ve eser sahibinin hakları Doktora Hukuk = Law
129 231384 ÖZGE KARAEGE 2009 Fikri mülkiyet hukukunda esaslı unsur doktrini Doktora Hukuk = Law
131 234497 KÜBRA GÖKBEN İSLAM 2009 Avrupa Birliği Hukukunda fikri haklar Yüksek Lisans Hukuk = Law
132 234718 CÜNEYT BELLİCAN 2008 Fikri hukukta manevi haklar ve manevi hakların korunması Doktora Hukuk = Law
133 239141 ÖZGE ÖNCÜ 2009 Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda iktibas serbestisi ve sınırları Doktora Hukuk = Law
134 239558 BURCU AKYÜZ 2009 Müzik eseri ve müzik eseri sahibinin mali hakları ile korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
136 240516 MUSTAFA KABATAŞ 2009 Müzik sektörümüzün müzik hayatımız açısından durumu ve değerlendirilmesi Yüksek Lisans Müzik = Music ; Sosyoloji = Sociology
137 241692 AYŞENUR ŞAHİN 2009 Fikri Hukukta eser sahibinin mali haklarının korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
138 249965 İSA ELİRİ 2009 Güzel sanat eserlerinde fikri mülkiyet hakları ve uygulamaları Doktora Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Hukuk = Law
140 249997 MUSTAFA ARIKAN 2009 Fikri Mülkiyet Hukukunda televizyon program formatlarının korunması Doktora Hukuk = Law
142 250178 SERPİL KARLIDAĞ 2009 Yeni iletişim teknolojileri ve Türkiye'de müzik endüstrisi'nde telif hakları politikaları Doktora Müzik = Music ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
143 250287 ÖZGE GÜLŞEN 2009 Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) bünyesinde tahkim Yüksek Lisans Hukuk = Law
145 253081 ÜNSAL EŞBER GÜZEL 2009 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hakların devri Yüksek Lisans Hukuk = Law
146 254571 İHSAN BAŞTÜRK 2006 Genel olarak fikir ve sanat eserleri ve bunlara internet yoluyla tecavüz ile sonuçları Yüksek Lisans Hukuk = Law
147 254733 KADİR EMRAH YARALI 2010 Türkiye'de kültür yayıncılığının piyasalaşması Yüksek Lisans Ekonomi = Economics
148 257674 AYÇA TÜRKCAN 2009 Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında hakim durumun kötüye kullanılması Yüksek Lisans Hukuk = Law
150 258461 YAŞAR SERHAT YAŞGÜL 2009 Fikri mülkiyet haklarının yükselişinde gelişmekte olan ülkelerin uyguladıkları stratejilerin küresel politik ekonomi yönünden analizi - ilaç sektörü örneği- Doktora Ekonomi = Economics
152 261366 FATİH FİDAN 2009 Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda devir ve ruhsat Yüksek Lisans Hukuk = Law
153 261598 ABDULLAH ÇELİK 2010 Fikir ve sanat eserleri üzerindeki çoğaltma ve yayma haklarının ihlali, ihlalin sonuçları Doktora Hukuk = Law
154 262493 ÖZLEM TOĞUZ 2010 Data protection and intellectual property in the EU and Turkey Yüksek Lisans Hukuk = Law
156 263155 MURAT MUSTAFA KUTLUTÜRK 2010 Fikri mülki haklarının doğrudan yabancı yatırımlar üzerine etkisi: Gelişmekte olan ülkeler üzerine bir araştırma Doktora Ekonomi = Economics
157 263361 AYSEL GÜLLE 2009 Exhaustion principle in the intellectual property law in the Turkish and European Union Law Yüksek Lisans Hukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
159 263364 PINAR KILIÇ 2008 Protection of industrial and commercial property as a derogation from free movement of goods Yüksek Lisans Hukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
160 263371 AYŞEGÜL TÜFEKÇİ 2009 Economic and moral rights in Turkish and European Union Copyright Law Yüksek Lisans Hukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
161 263372 LALE TÜRKOĞLU 2009 The copyrights protection in respect of collective societies and digital right managements and the problems arising from the need of legal regulation in the European Union Yüksek Lisans Hukuk = Law
163 264236 GÜLLÜ ÖZKAN 2010 Türkiye'de müzik yayıncılığı ve müzik dergileri Yüksek Lisans Müzik = Music
164 264950 SALİHA SERA KADIGİL 2010 Sinema eserleri ve sinema eserlerinde hak sahipleri Yüksek Lisans Hukuk = Law
166 269550 MELTEM ÖZTEN ANAY 2010 Problem structuring with user in mind: User concept in the architectural design studio Doktora Mimarlık = Architecture
167 270146 KEMAL UYSAL 2010 Comparison of the copyright law in Turkey with the EU acquis communautaire in the framework of full harmonization Yüksek Lisans Hukuk = Law
168 271278 CANAN TANRIÖVER 2010 Fikri Mülkiyet Hukukunda güzel sanat eseri sahibinin yeniden satış hakkı Yüksek Lisans Hukuk = Law
170 273322 BUKET CANDAN 2010 Türkiye'de cumhuriyet döneminde yayıncılık ve kütüphaneciliğin gelişiminde telif hakkı ve derleme yasalarının etkileri Doktora Bilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management
173 274009 KEMAL ALİMOĞLU 2010 Fikir ve sanat eserleriyle ilgilil manevi, mali ve bağlantılı hakların ihlali suçları (FSEK Md. 71) Yüksek Lisans Hukuk = Law
175 274062 HİLAL SELCEN TURAN 2010 Fikir ve sanat eserlerinin cezai himayesi Yüksek Lisans Hukuk = Law
176 279036 EDA CANDAN 2013 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda tazminat davaları Yüksek Lisans Hukuk = Law
177 279320 DUDU DUYGU TELLİOĞLU 2010 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda düzenlenen manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçları Yüksek Lisans Hukuk = Law
179 279412 MUSTAFA ŞAHİN 2011 Bağlantılı haklar Doktora Hukuk = Law
180 286552 MUSTAFA AYDEMİR 2010 Televizyon yayıncılığında yabancı eserlerin telif hakları üzerine örnek uygulamalar Yüksek Lisans Radyo-Televizyon = Radio and Television
182 287757 BAŞAK ASLI DEMİR 2011 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre tazminat davaları Yüksek Lisans Hukuk = Law
183 288066 ZEYNEP ERVERDİ 2011 Eser sahipleri meslek birlikleri ile üyeleri arasındaki ilişki -müzik meslek birlikleri üzerinden bir değerlendirme- Yüksek Lisans Hukuk = Law
184 289592 NECMİYE MİRAY ACER 2011 Kültür politikaları çerçevesinde fikri mülkiyet politikaları Yüksek Lisans Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Hukuk = Law
186 291428 MEHMET REŞAT YAVUZ 2010 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. maddesinde düzenlenen manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçu Yüksek Lisans Hukuk = Law
188 292225 GÜLFEM KARAER 2010 Telif haklarının kanunla korunmasının mimarlık mesleği açısından incelenmesi Yüksek Lisans Hukuk = Law ; Mimarlık = Architecture
189 292653 RAMAZAN GÜRLEK 2011 Wavelet tabanlı telif hakkı koruma yöntemi Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
191 292923 RAMAZAN ONUR TUNÇER 2010 Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda lisans sözleşmesi Yüksek Lisans Hukuk = Law
192 294117 GÜLMELAHAT DOĞAN 2011 Zorunlu unsur doktrini ve fikri mülkiyet haklarına etkisi Yüksek Lisans Hukuk = Law
194 294796 MELİHA AKBİLEK 2011 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre meslek birlikleri Yüksek Lisans Hukuk = Law
196 296070 FİKRET ÇAĞLAR 2011 Türk medyasında eser sahipliğine ilişkin fikri hakların korunmasında meslek birliklerinin rolü Yüksek Lisans Gazetecilik = Journalism
198 296514 ALİ YAŞAR 2011 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku bakımından televizyon reklamlarının niteliği ve hak sahipleri Yüksek Lisans Hukuk = Law
199 298254 ZEKİ GEVEN 2011 Fikri Mülkiyet Hukukunda yenilik ve orijinallik Doktora Hukuk = Law
201 300572 AYŞEGÜL ARPACI 2011 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahibinin malî ve manevî haklarının miras yolu ile intikali Yüksek Lisans Hukuk = Law
203 308571 BERNA ÖCAL 2010 Avrupa Topluluğu ve Türk Hukukunda bilişim ve fikri mülkiyet hakları Yüksek Lisans Ekonomi = Economics ; Hukuk = Law
207 310846 DİLAN OKÇUOĞLU 2011 Digital product piracy and competition Yüksek Lisans Ekonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
208 319740 PINAR SÜR 2012 Sinema eserleri ve sinema eser sahipliğinden doğan haklar Yüksek Lisans Hukuk = Law
210 322076 ÇAĞDAŞ EKLER 2013 Fikri Mülkiyet Hukuku uyuşmazlıkları ve arabuluculuk Yüksek Lisans Hukuk = Law
212 325273 ORHAN ÇERÇİ 2013 Fikri mülkiyet hukukunda hakların tükenmesi ilkesi Yüksek Lisans Hukuk = Law
214 328061 TOLGA DARCAN 2012 Teknolojik gelişmelerin müzikte telif haklarına çok boyutlu etkisi Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; Müzik = Music
215 332464 GÜRHAN SEFA DOĞRUL 2013 Mimarın telif hakkı Doktora Hukuk = Law
217 332720 ŞEBNEM BARAN 2012 Online streaming: A survey of online sharing and piracy Yüksek Lisans İletişim Bilimleri = Communication Sciences
218 333247 YAVUZ SELİM ŞENER 2013 Fikri Mülkiyet Hukukunda dijital veri tabanlarının korunması Doktora Hukuk = Law
220 333821 DİLEK SALMANLI 2013 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan haklar, bu hakların ihlâli halinde açılabilecek hukuk davaları ve yargılama usûlü Yüksek Lisans Hukuk = Law
221 333851 NİHAT KÖSE 2013 Türkiye'de Cumhuriyet öncesi bazı telif psikoloji kitapları üzerine bir inceleme Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
222 333937 TUĞÇE KARABAĞ 2012 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku açısından televizyon programları ve özellikle televizyon program formatları Yüksek Lisans Hukuk = Law
223 342214 NAZLI BÜLAY DOĞAN 2012 Reflections of the global implementation of intellectual property rights on pharmaceutical policies: The case of Turkey Yüksek Lisans Ekonomi = Economics ; Hukuk = Law ; Siyasal Bilimler = Political Science
225 344736 BEGÜM BOYANCI 2013 Türkiye'de müzik ve sektör ilişkisi ve bunun sosyoekonomik görüntüleri : 70'li yıllar örneği Yüksek Lisans Müzik = Music
226 345740 YUNUS GÖKALP DURMUŞOĞLU 2013 Türkçü Mustafa Suphi'nin Sultan Galiyev'in Milli Komünizm fikrinden etkilenmesi ve Anadolu'ya yönelik sosyalist faaliyetleri Yüksek Lisans Tarih = History ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
227 348193 BURCU CAN 2013 Motorlu taşıt sektöründe fikri mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku ilişkisi Yüksek Lisans Hukuk = Law
229 348902 S. GÖKÇEN ÖZKAN 2013 Eser sahibinin manevi, mali veya bağlantılı haklarına tecavüz suçları Yüksek Lisans Hukuk = Law
230 351547 NİHAN KOYUNCU 2013 Türk Hukukunda bağlantılı hak sahibi fonogram yapımcısı ve hakları Yüksek Lisans Hukuk = Law
231 358596 CENNET ALAS ŞEKERBAY 2014 Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda manevi haklar Yüksek Lisans Hukuk = Law
232 358725 YAVUZ YAYLA 2014 Fikri mülkiyet hakları çerçevesinde teknoloji transferi biçimlerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri Doktora Ekonomi = Economics
234 363067 FATMA KARAMAN ODABAŞI 2014 Uygulamada fikri mülkiyet haklarının haksız rekabete konu olması Doktora Hukuk = Law
236 363291 AYŞE ADIGÜZEL 2014 Çalışanların eserleri ve buluşları üzerindeki fikri mülkiyet hakları Yüksek Lisans Hukuk = Law
238 370733 EMİNE ÇAVUŞOĞLU SANCAK 2014 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 68. maddesi kapsamında bilgisayar programlarının korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
239 375521 HİLAL ERÇAL 2014 Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda meslek birliklerinin telif haklarının korunmasındaki konumu Yüksek Lisans Hukuk = Law
241 375529 DENİZ BOZCA 2014 İnternette fikri hak ihlalleri ve korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
242 387948 ONUR ZAHAL 2010 Türkiye'de müzik alanında yayımlanan bilimsel makalelere ilişkin bir inceleme Yüksek Lisans Müzik = Music
243 389101 İPEK ÇİMEN BULUT 2014 Avrupa Birliği rekabet ve fikri mülkiyet kuralları çerçevesinde hakim durumun kötüye kullanılmasının bir sonucu olarak zorunlu lisanslama Yüksek Lisans Ekonomi = Economics ; Hukuk = Law
245 391254 TOLGA AKAY 2015 Osmanlı Devleti'nde fikri mülkiyet: 1850 – 1914 Doktora Hukuk = Law ; Tarih = History ; İşletme = Business Administration
247 391482 ALİ DEMİRBAŞ 2014 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda mali hakların tecavüzünde hak sahibine sağlanan hukuki korunma Doktora Hukuk = Law
248 393351 GİZEM ÖZKAN 2015 Sinema eserlerinde eser sahibi ve hakları Yüksek Lisans Hukuk = Law
249 393622 YAĞIZ KURT 2015 Türkiye ve uluslararası müzik endüstrisinin durumu : Panel veri analizi Yüksek Lisans Ekonometri = Econometrics ; Ekonomi = Economics ; Müzik = Music
250 394339 MEHMET ASLAN 2015 Fikri mülkiyet haklarının anonim şirketlere ayni sermaye olarak getirilmesi Yüksek Lisans Hukuk = Law
252 395195 MERVE BULDAÇ 2015 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında içmimarın hakları ve eserinin korunması Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration
255 397730 ARSTAN SATTAROV 2014 Üniversite öğrencileri arasında sahte/korsan bilgisayar yazılım kullanımını belirleyen faktörler: Ankara alan araştırması Doktora Kamu Yönetimi = Public Administration
256 405680 NİLUFER ALLAHVERDİYEVA 2015 Azerbaycan Hukukunda fikri haklar ve korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
257 405701 GÖKHAN ŞAHAN 2015 Bilgisayar programı imal sözleşmesi Doktora Hukuk = Law
258 405711 ALİ AKIN METİNER 2015 Gerçek olmayan vekâletsiz işgörenden fikri hakların ihlâli nedeniyle elde ettiği kazancın iadesi talebi Yüksek Lisans Hukuk = Law
259 405714 EROL UYANIK 2015 TRT televizyon yayınlarında telif hakları ve ortaya çıkan sorunlar Doktora Hukuk = Law ; Radyo-Televizyon = Radio and Television
260 407734 CANER DEMİR 2015 Küresel fikri mülkiyet hakları politikalarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklılaşan etkilerinin analizi: Kuzey-Güney-Doğu modeli Doktora Ekonomi = Economics
262 411811 ELİF CANBOLAT 2014 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku açısından imar planları ve plan müellifinin hakları Yüksek Lisans Hukuk = Law
263 415693 GÖKÇE GÜRTÜRK 2016 Trade related aspects of intellectual property: The case of USA Yüksek Lisans Ekonomi = Economics
265 422193 MURAT SOYSAL 2015 Türkiye ve Avrupa'da televizyon yayınlarında telif hakları uygulamaları Doktora Hukuk = Law ; Radyo-Televizyon = Radio and Television
266 430463 BAŞAK BAK TEZGEL 2016 Fikri haklarda sözleşmeden cayma (FSEK md. 58) Doktora Hukuk = Law
267 434472 ARTÜR KARADEMİR 2016 Çalışanların yarattığı eserler üzerinde fikri hakların kullanılması Yüksek Lisans Hukuk = Law
268 435409 ERAY AKSIN ATAR 2016 Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda yayma hakkı ve korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
270 436835 YAVUZ ÖZKAN 2016 Fikri mülkiyet haklarının haczi Yüksek Lisans Hukuk = Law
272 437062 İSKENDER VOLKAN SANCAR 2016 Üniversite öğrencileri, mezunları ve öğretim elemanlarının korsan yazılım kullanma eğilimleri ve açık kaynak kodlu yazılımlar hakkındaki farkındalıklarının incelenmesi Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
274 440097 ÖZLEM KOÇOĞLU 2015 Bağlantılı hak sahiplerinin korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
275 442770 LAYTH ALASAFI 2016 Copyright protection by robust digital image watermarking in unsecured communication channels Yüksek Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
277 446926 CEREN DEMİREL 2016 Birden fazla eser sahibi tarafından meydana getirilen Eserler ve Eser Sahipleri Birliği Yüksek Lisans Hukuk = Law
278 446930 MERVE BEKGÖZ 2016 Çalışanların fikri mülkiyet hakkı Yüksek Lisans Hukuk = Law
280 450980 AYSU DERİCİOĞLU EGEMEN 2016 Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin fikri haklar konusundaki performanslarının Design Turkey Ödül Sistemi kazananları üzerinden analizi Yüksek Lisans Endüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design ; Hukuk = Law ; İşletme = Business Administration
281 453144 H. DİLARA AĞAOĞLU CANAY 2016 Hukuk ve müzik Doktora Hukuk = Law
282 456728 GÜLŞAH DURMAZ 2016 Çoğaltma hakkı ve sınırlandırılması Yüksek Lisans Hukuk = Law
283 459826 AZER YAVUZ 2016 Fikir ve sanatta bir duruş: Münevver Ali Haydar Haksal Doktora Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
284 460833 HASSAN FAKHRY HASSAN ALLAYLA 2017 Copyright protection using digital watermarking Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
286 464484 OZAN ALİ YILDIZ 2017 Fikir ve Sanat Eeserleri Kanunu kapsamında çizgi roman Yüksek Lisans Hukuk = Law
287 464614 ÇİĞDEM KAYMAZ 2017 Tiyatro ve telif hakkı Yüksek Lisans Hukuk = Law ; Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
289 468282 AYTEN ARIKAN 2017 Türkiye'de elektronik yayıncılık ve telif hakları Yüksek Lisans Bilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management ; Hukuk = Law
291 468562 NAGİHAN TÜYSÜZ 2017 (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre) fikri hakların haczi ve paraya çevrilmesi Yüksek Lisans Hukuk = Law
293 471867 UĞUR TEKERCİ 2017 Telif Hukukunda işlenme eserler Yüksek Lisans Hukuk = Law
294 481156 CANAN KÜÇÜKALİ 2017 Fikri hakların ihlalinden kaynaklanan tazminat davası Doktora Hukuk = Law
295 487868 MUSTAFA GÜLER 2018 Türkiyedeki teknoloji transfer ofislerinin inovasyon odaklı fikri sınai mülki haklara ve girişimciliğe artırıcı etkisi Yüksek Lisans Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering ; İşletme = Business Administration
296 491301 MELTEM TOKER 2018 Fikri mülkiyet hakları çerçevesinde patentin iktisadi boyutu ve Türkiye örneği Yüksek Lisans Ekonomi = Economics
298 492951 ERSİN KAPLAN 2017 Fikri mülkiyet haklarının vergilendirilmesi Doktora Hukuk = Law ; Maliye = Finance
300 495836 MUHAMMED AFİF KAYA 2018 Video oyunlarının Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
301 496068 FUNDA LENA 2017 Cultural diversity in the music industry of Turkey Doktora Müzik = Music ; Sosyoloji = Sociology ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
302 504935 MEHMET DEMİROĞLU 2018 Fikri mülkiyet haklarının vergilendirilmesine yönelik düzenlemelerin analizi Doktora İşletme = Business Administration
304 505098 HANDE YERLİKAYA 2018 Rekabet Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku arasındaki ilişki kapsamında patent Yüksek Lisans Hukuk = Law
306 510975 ŞEYMA YURDUSEVEN 2018 Fikri hakkın ihlalinden elde edilen kazancın iadesi Doktora Hukuk = Law
307 512648 GÖKCE KIRGIZ DURUKAN 2018 Türkiye müzik ortamındaki telif hakları konusunun dijital müziğe yansıması Yüksek Lisans Müzik = Music
308 513957 EZGİ OĞUZ 2018 Iconic designs protected as three-dimensional marks: The intersection of design history and intellectual property protection history Yüksek Lisans Endüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design
310 514547 MUZHGAN IBRAHIM HASSAN HASSAN 2018 The role of intellectual capital in the success of new ventures field study: Private medical centers in Iraq/Sulaymaniyah Yüksek Lisans Ekonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
311 514975 EMRE CUMALIOĞLU 2005 Yayım sözleşmesi Yüksek Lisans Hukuk = Law
312 516741 AYSUN BEYAZKILIÇ KOÇ 2018 A comparative evaluation study on intellectual property valuation methods Yüksek Lisans Bilim ve Teknoloji = Science and Technology
313 517804 AYGÜL ÇELİK 2018 Eğitim fakültesi öğrencilerinin dijital ürünlerle ilgili telif hakları konusundaki farkındalık düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training
314 519331 KERİM ARSLAN 2018 Bilişim ve yazılım teknolojilerinin fikri ve sınai mülkiyet hakları açısından Türkiye ve uluslararası alandaki görünümü Yüksek Lisans Hukuk = Law
316 521880 MEHMET OZAN KARAHAN 2018 Dijital korsanlıkta planlı davranış teorisi ve etik kavramının etkisi Doktora İşletme = Business Administration
317 523113 MUSTAFA BİLGEHAN İMAMOĞLU 2018 Telif hakları koruması için ilişkisel veri tabanlarında veri türünden bağımsız sayısal damgalama Doktora Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
318 523602 RAMAZAN ARSLAN 2018 Türkiye'de sinema ve televizyon ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının sorunları (İstanbul sinema televizyon sendikası örneği) Yüksek Lisans Radyo-Televizyon = Radio and Television ; Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
319 524575 ESRA DİKMEN 2018 Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz suçları (FSEK M. 71/1-1) Yüksek Lisans Hukuk = Law
320 528473 AYDIN ORHAN 2018 Sayısal televizyon yayıncılığında fikri haklar bağlamında 'Iptv' Doktora İletişim Bilimleri = Communication Sciences
322 528692 TOLGA KAYRAK 2018 Kültür endüstrisi ve müzikal tiyatro Yüksek Lisans Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
323 529349 SEMRA IŞKIN 2018 Elektronik yayıncılıkta telif haklarının korunması üzerine bir araştırma Yüksek Lisans İletişim Bilimleri = Communication Sciences
325 532411 AYŞENUR ÖZTÜRK 2018 Telif hakkı sözleşmelerine uygulanacak hukuk Yüksek Lisans Hukuk = Law
327 536984 ERHAN TOPRAK 2019 Müzik endüstrisinde fikri ve sınai hakların ekonomik etkileri Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; İşletme = Business Administration
329 538076 MİNE KAÇMAZ 2019 Sinema eserlerinde icracı oyuncu sözleşmesi Yüksek Lisans Hukuk = Law
330 541172 CANAN AKTAŞ 2018 Eser üzerindeki çoğaltma ile umuma iletim hakkının dijital ortamda ihlali ve hak ihlallerine karşı öngörülen korumalar Yüksek Lisans Hukuk = Law
331 542842 HALİL ALPEREN EVRENSEL 2019 Sözleşmesel anlamda telif haklarının devri Yüksek Lisans Hukuk = Law
333 550836 MEHMET KURT 2019 Sinema eserlerinin telif haklarının korunması ve alternatif çözüm önerileri Yüksek Lisans Radyo-Televizyon = Radio and Television ; Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
336 567260 SERDAR URAZ 2019 Dijital müziğin yaygınlaşması ve dijital müzikte telif hakları üzerine bir araştırma Yüksek Lisans Müzik = Music
338 567558 SEDA SEVİNÇ 2019 Türkiye'de çeviri yayıncılığı ve telif hakları Yüksek Lisans Gazetecilik = Journalism
340 569107 ÖYKÜ ÖZKURT 2019 Music industry in the digital age: A research on the effects of digitalization in Turkey Yüksek Lisans Müzik = Music
341 569436 MUHAMMED YASİR DEMİRDÖĞEN 2019 Avrupa konseyi sanal ortamda işlenen suçlar sözleşmesinde telif hakkı ve Türkiye'nin entegrasyonu Yüksek Lisans Uluslararası İlişkiler = International Relations
343 569551 SEMİN TUNALI 2019 Threshold of music plagiarism Yüksek Lisans Müzik = Music
344 570409 İREM TOPRAKKAYA 2019 Fikir ve sanat eserlerinden doğan uyuşmazlıkların arabuluculuk yolu ile çözümü Yüksek Lisans Adli Tıp = Forensic Medicine ; Hukuk = Law
346 570903 BESTE BULUT 2019 Sinema eserlerinde hak sahipliği Yüksek Lisans Hukuk = Law
347 575035 SİNAN SERBESTOĞLU 2019 Sayısal damgalama kullanımı ve telif haklarını korumada güvenilirliği Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
348 578414 SABİRE KİPER 2019 Fikri mülkiyet haklarının korunmasının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: OECD ülkeleri üzerine bir uygulama Yüksek Lisans Ekonomi = Economics ; Ekonomi = Economics ; Ekonomi = Economics
350 581338 MERVE ÖZESEN 2019 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kazanç devri yaptırımı Yüksek Lisans Hukuk = Law
352 582857 KERİM EMRE TÜRKOĞLU 2019 Türkiye'de müzik ve sektör ilişkisi: 1990'lı yıllar örneği Yüksek Lisans Müzik = Music ; Sosyoloji = Sociology
353 582909 JORDAN DELEV 2019 Türk patent ve marka kurumu örneğinde fikri mülkiyetin korunması ve Avrupa Birliği Hukuku ile karşılaştırma Doktora Hukuk = Law
355 583342 AYŞE ŞULE DOLGUN 2019 Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında eser sahipliği Yüksek Lisans Hukuk = Law
357 585707 CÜNEYT ŞAMİL OĞURLU 2019 Fikir ve sanat eserlerinin Ceza Hukuku kapsamında korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
359 586375 İBRAHİM HULUSİ KÜLAHCI 2019 Elektronik veri tabanlarının fikir ve sanat hukuku kapsamında korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
360 588326 BAHAR HACI 2019 Müzik eserlerine dair sorunlar ve müzik eserlerinin korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
362 590272 ESRA NUR GÜNEŞ 2019 Sinemada mesleki örgütlenmeler: BSB sinema eseri sahipleri meslek birliği örneği Yüksek Lisans İletişim Bilimleri = Communication Sciences
364 590889 DENİZ TÜRK 2019 The effect of digitalization on supply chain complexity of the music industry: An empirical study for Turkey Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
365 591228 MÜZEYYEN BEYZA CANGÜVEN 2019 Telif haklarının vergilendirilmesi Yüksek Lisans Hukuk = Law ; Maliye = Finance
366 593869 CEYLAN BİLİCİ KAL 2019 Eser sözleşmelerinde ayıplı ifa nedeniyle sözleşmeden dönme Yüksek Lisans Hukuk = Law
367 594586 ZEYNEP HUŞ İŞGÖREN 2019 Fikri mülkiyet ve rekabet hukuku ilişkisi Yüksek Lisans Hukuk = Law
371 595690 BANU DEMİR 2019 Sürekli eser sözleşmeleri Yüksek Lisans Hukuk = Law
372 596012 MOHAMED JEHAD BAETH 2019 Provenance use in social media software to develop methodologies for detection of information pollution Doktora Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
373 597082 CİBRAİL UĞUR 2019 Fikir ve sanat eserlerine ilişkin lisans sözleşmesi Yüksek Lisans Hukuk = Law
375 598835 EMİNE SENA YAZICI 2019 Bilgisayar programlarının fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
377 602668 SEDA KARAMAN 2019 Protection of intellectual property rights under investment arbitration Yüksek Lisans Hukuk = Law
379 603715 CAN OZAN ÖZÇELİK 2019 Müzik streamıng servislerinin türk müzik endüstrisine etkileri Yüksek Lisans Müzik = Music
380 607097 CEYHAN GÜRTEN 2019 Müzik eserlerinde benzerlik ve intihal iddiasının tespitinde bilirkişilik ve uzman görüşleri Yüksek Lisans Adli Tıp = Forensic Medicine ; Hukuk = Law ; Müzik = Music
382 608507 DİLAN ÖZEL 2019 The effects of Turkish tv series on other cultural and creative industries: Music industry Yüksek Lisans Müzik = Music
383 611852 EKİN NUR TABAK 2019 Rekabet Hukuku kurallarının fikri mülkiyet koruması üzerindeki sınırlayıcı rolü Yüksek Lisans Hukuk = Law
386 613528 AZAT EKİCİ 2019 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahipliği kavramı Yüksek Lisans Hukuk = Law
388 613944 HANDE ÇAKIR 2019 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda eser sahibinin mali haklarına tecavüz halinde tecavüzün ref'i davası Yüksek Lisans Hukuk = Law
390 613955 ŞUAYIP İÇLİ 2019 Fikri Mülkiyet Hukukunda bilgisayar programlarının korunması Yüksek Lisans Hukuk = Law
392 616484 GAMZE YILMAZ 2020 Eser sözleşmelerinde ceza koşulu Yüksek Lisans Hukuk = Law
393 616604 CEMAL ERCAN 2020 Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetimi - muhasebesiotomotiv sektörü uygulaması Yüksek Lisans İşletme = Business Administration
394 618091 FİLİZ BERNA GÜLTEKİN 2020 Elektronik yayınların Fikri Mülkiyet Hukuku açısından değerlendirilmesi Yüksek Lisans Hukuk = Law
396 620103 ESRA TANRIVERDİ İCİK 2020 Kültür endüstrilerinin bir kolu olan yayıncılık sektörüne uygulanan kamu müdahaleleri Yüksek Lisans Maliye = Finance
397 620254 RAHA SAMANDI 2020 Türk fikir ve sanat hukukunda eser ve eser sahibi Yüksek Lisans Hukuk = Law