Akademik Tez Veri Tabanı

Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından telif hakları alanında araştırma yapan araştırmacıların kaynaklara daha rahat ulaşabilmesini teminen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bağlı Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı taranarak ülkemizde bu alanda hazırlanmış tezler derlenmiştir. Telif hakları alanına ilişkin anahtar kelimeler kullanılarak tarama yapılmış olup her bir anahtar kelimeyi içeren ve alanla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olabilecek tezler listelenmiştir. Araştırmacılarımız öncelikli olarak tez numarası olmak üzere bu bilgileri kullanarak UlusalTezMerkezi web sitesi üzerinden tezlerin tam metinlerine ulaşabilirler.

Toplam kayıt sayısı: 265


IdTez NoYazarYılTez AdıTez TürüKonu
1 1019 MUHİDDİN ALTUNTAŞ1986Telif kazançlarının vergilendirilmesinin mevzuat ve uygulama açısından analiziYüksek LisansMatbaacılık = Typography
2 4834 E. AHSEN KOÇ İBRAHİMHAKKIOĞLU1988Türk Hukuku'nda fikir ve sanat eseri sahibinin mali haklarıYüksek LisansHukuk = Law
3 6981 FÜSUN AKÇEVİN1989Özel Hukuk açısından fikri hukuk ve fikri hakların korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
4 27183 OKTAY TOPRAKSEVEN1994Telif haklarının mali yapısı ve üniversite döner sermaye işletmelerinde uygulanışıDoktoraHukuk = Law
5 42267 GÜRSEL ÜSTÜN1995Fikri Hukukta maddi tazminat davalarıDoktoraHukuk = Law
6 53684 EMRE YARSUVAT1996Intellectual property rights in computer programs in Europe and TurkeyYüksek LisansHukuk = Law
7 53875 HERDEM BELEN1996Fikri Hukukta manevi haklar ve manevi tazminat talebiYüksek LisansHukuk = Law
8 54517 BÜLENT TURHAN1996Fikri hakların uluslararası boyutu ve Türkiye'de yapılan fikri haklar mevzuat uyumu çalışmalarıYüksek LisansKamu Yönetimi = Public Administration
9 74998 MUSTAFA TÜYSÜZ1998Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde fikri haklar üzerindeki sözleşmelerYüksek LisansHukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration
11 81286 MEHMET ÖZCAN1999Avrupa Birliği'nde fikri mülkiyet haklarının düzenlenmesi ve malların serbest dolaşımına etkisiDoktoraKamu Yönetimi = Public Administration
13 81401 AHU KOSTAK1998Industrial designs and intellectual property rights: The evolution and the application in the European Union and in TurkeyYüksek LisansEkonomi = Economics
15 81522 ESRA GÜL DARDAĞAN1999Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklardan doğan kanunlar ihtilafıDoktoraHukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration
16 82204 HAMZA ERDOĞAN1999İslam Hukukunda Fikir ve Sanat Hukuku kavramı eser sahibinin eseri üzerindeki haklarınınj hukuki niteliğiYüksek LisansDin = Religion ; Hukuk = Law
17 87879 MELİKE AKKARACA1999The Protection of intellectual property rights within the framework of the principle of free movement of goods within the European UnionYüksek LisansKamu Yönetimi = Public Administration
19 89652 KADİR EMRE GÖKYAYLA1999Telif hakkının devri sözleşmesiYüksek LisansHukuk = Law
21 92324 YASEMİN BAYSAL1999Mukayeseli Hukuk ve uluslararası sözleşmeler ışığında Türk Hukuk sisteminde eser sahibi ve telif haklarıYüksek LisansHukuk = Law
22 92503 FATİH ERDOĞAN1999Türkiye'de 1996 - 1998 yıllarında yayımlanmış telif çocuk kitaplarının içerik analiziDoktoraBilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management
23 100043 RAMAZAN USLU2001Türk fikir ve sanat hukukunda 'eser' kavramıYüksek LisansHukuk = Law
24 104808 NURİYE AYŞE ODMAN2001Teknolojik yeniliklerin teşvikinde Fikri Mülkiyet Hukukunun ve Rekabet Hukukunun rolüYüksek LisansEkonomi = Economics ; Hukuk = Law
26 106622 AJDA BİLGEHAN2001Özel Hukukta fikir ve sanat eserlerinin hukuki korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
27 107098 YAŞAR CAN ATACAN1998Radyo ve televizyon yayıncılığında telif haklarıYüksek LisansHukuk = Law ; İşletme = Business Administration
29 110710 NURAN ARAL2002Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu bağlamında mali haklarYüksek LisansHukuk = Law
30 110958 ÖMER ÇINAR2002Fikri hukuk açısından eser sahibinin hakları ve korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
31 117266 MUSTAFA ALTUĞ YALIN2002Türk Hukukunda telif hakları ve vergilendirilmesiYüksek LisansEkonomi = Economics ; Hukuk = Law
32 117747 MUSTAFA ATEŞ2002Fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların kapsamı ve sınırlandırılmasıDoktoraHukuk = Law
33 120563 ABDULLAH KAYA2002Fikir ve sanat eserleri üzerindeki mali hakların yasal sınırlamalarıYüksek LisansHukuk = Law
34 126431 YEŞİM ÖZEN2003Fikir ve sanat eserlerinin cezai himayesiYüksek LisansHukuk = Law
35 126432 BİLGE KILIÇ2003Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda eser sahipliğiYüksek LisansHukuk = Law
37 127786 DİREN ÇAKMAK20031850-2002 yıllarında Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye'sinde toplum ve iktidar ilişkileri bağlamında telif haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin değerlendirilmesiYüksek LisansHukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science
38 127855 SEYİT ŞAHİN2003Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin verdiği kararların incelenmesiYüksek LisansHukuk = Law
39 130474 EMRE ARTUN2003Hintergrunde der markenpiraterie und gegenstrategien fur hersteller - ergebnisse einer empirischen analyse in der textilindustrie-Yüksek Lisansİşletme = Business Administration
40 130568 SERKAN KIRLI2003İnternet teknolojisinin gazete ve dergi yayımcılığına getirdiği yeni olanaklarYüksek LisansGazetecilik = Journalism ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
41 130621 ENGİN ERDİL2003Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku'nda işlenme eserlerYüksek LisansHukuk = Law
43 137540 ZEYNEP ESEN2001Copyright in artistic activities case in Turkey and implementations in European UnionYüksek LisansKamu Yönetimi = Public Administration ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
45 137700 AZAR SULTANOV2003Copyright protection of computer programs in the European Union and Azerbaijan RepublicYüksek LisansBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Hukuk = Law
47 140120 RIDVAN DAĞ2003Milletlerarası Özel Hukuk, internet ve fikri haklarYüksek LisansHukuk = Law
48 140983 BARIŞ ÇEVİK2003Implications of sofware piracy on social welfareYüksek LisansEkonomi = Economics ; Kamu Yönetimi = Public Administration
50 141256 DOĞAN KOCABEY2004İnternette fikri hakların korunmasıYüksek LisansBilim ve Teknoloji = Science and Technology
51 143726 ÖZGÜR SEMİZ2004Batı'da veTürkiye'da fikri hakların gelişim süreci ve günümüzdeki durumuYüksek LisansKamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science
52 144554 A. SAADET ARIKAN2001Fikri-Sınayi haklar açısından paralel ithalat -AB ve Türkiye-DoktoraHukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
53 146919 AZRA ARKAN AKBIYIK2004Mukayeseli Hukuk, uluslararası düzenlemeler ve Türk Hukuku'nda Fikrî Hukuk alanında eser sahibinin haklarına bağlantılı haklarDoktoraHukuk = Law
54 147791 BANU AKTALAY2004Intellectual property management strategy in new technology-based start-up companiesYüksek Lisansİşletme = Business Administration
56 148718 AYŞE NİLAY ŞENOL2004The protection of computer programs in Turkish Law on Intellectual and Artictic WorksYüksek LisansHukuk = Law
57 148900 GÖZDEM PABUÇÇU2004Intellectual property rights for biotechnological inventions and plant varieties with specific reference to the Eropean Union policiesYüksek LisansUluslararası İlişkiler = International Relations
58 154730 YÜKSEL TOKUR2004Digital watermarking for copyright protection of digital audio data and digital image dataYüksek LisansElektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
60 158447 BARIŞ HASAN AKMANLI2005Türkiye'de yabancı sermaye ve sınai fikri hakların yabancı sermaye girişi üzerine etkileriYüksek Lisansİşletme = Business Administration
61 159537 AYSEL KÖSE2005The protection of music works in Turkish lawYüksek LisansEğitim ve Öğretim = Education and Training
62 162553 NÜKET EVRİM SEVİ2005Fikri Mülkiyet Hukuku ve haksız rekabet açısından veri tabanlarının korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
64 172703 MURAT YILMAZ2004Kütüphane ve enformasyon merkezlerinde telif hakları sorunuDoktoraBilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management
65 175083 YASEMİN KIZILKAYA2004Dünyada ve ülkemizde müzik telif haklarıYüksek LisansMüzik = Music
66 186047 CANAN KAYA2006Fikri hakların internet ortamında korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
67 186859 ZEKİ GEVEN2006Fikri Mülkiyet Hukukunda hakların hükümsüzlüğüYüksek LisansHukuk = Law
69 187271 TEVFİK TOLGA BÜYÜKKINAY2006Türkiye'de müzik endüstrisinin sektörel yapısı: Denge fiyatları üzerinde 'Korsan' etkisi ve telif haklarıYüksek LisansEğitim ve Öğretim = Education and Training ; Müzik = Music
71 189743 SABRİ EVREN UYSAL2006Korsan yayıncılığın Türk müzik endüstrisine olan etkilerinin popüler kültür açısından değerlendirilmesiYüksek LisansMüzik = Music ; Sosyoloji = Sociology
73 190568 ASLI DENİZ HELVACIOĞLU2005The copyright protection on the internet in the European Union LawDoktoraHukuk = Law
74 190677 ONUR GÜNDEM2006Fikir ve sanat eserleri kanununda eser sahibinin haklarına bağlantılı haklar, bu hakların sınırlandırılması ve korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
76 190882 DERYA DEVRİM GENÇ2007Rekabet Hukuku ile bağlantısı açısından fikri mülkiyet haklarının tüketilmesi ilkesiYüksek LisansHukuk = Law
78 191468 GÖKMEN TEKİN2006Türkiye'de fikri mülkiyet kültürünün yerleşmesine yönelik korsan yayıncılığın etkileriYüksek LisansAntropoloji = Anthropology
82 204684 ASU COŞKUN2006Enforcement of intellectual property rights in a general framework and evaluation of enforcement measures in the EU contextYüksek LisansSiyasal Bilimler = Political Science
84 205111 FEHİME ŞEBNEM SÖZER2006The contribution of intellectual property rights obtained by small and medium-sized enterprises to economic and technological development: Policies to be implementedYüksek LisansBilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Ekonomi = Economics
85 205648 BELGİN ASLAN ERBAHAYETMEZ2006Türk idari yapısında fikri mülkiyet haklarının korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
87 205990 BEKİR DURAN2003Türkiye'de fikri haklar ve markaların Ceza Hukuku bakımından korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
88 207084 HÜLYA ERBAY2007Türk fikri ve sınai mülkiyet haklarının ab mevzuatına uyum düzeyinin tespiti ve eğitim gereklerinin analiziYüksek LisansEğitim ve Öğretim = Education and Training ; Hukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
89 207529 ÖMER FARUK ÖZEROĞLU2007Marka korsanlığı: Markaya tecavüzün hukuki sonuçları ve marka korsanlığı ile mücadele tedbirleriDoktoraHukuk = Law
90 207626 TEKNAİL ÖZDERYOL2006Fikir ve sanat eserleri kanununda düzenlenen suçlarYüksek LisansHukuk = Law
91 208310 ZEHRA ÖZKAN2007Karşılaştırmalı hukukta müzik eserlerinin dijital iletimiYüksek LisansHukuk = Law
92 208322 HATİCE DİLEK BAYTAN2007Türkiye'de yayıncılıkta fikri mülkiyet hakları sorunuYüksek LisansHukuk = Law ; Radyo-Televizyon = Radio and Television ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
95 208926 İBRAHİM EMRE BAYAMLIOĞLU2007Fikir ve sanat eserleri hukukunda teknolojik korumaDoktoraHukuk = Law
96 209245 SUNA TANRIVERDİ2007Fikri mülkiyet haklarının ekonomik temelleri ve ekonomiye yansımalarıYüksek LisansEkonomi = Economics ; Hukuk = Law
98 209771 ÖMER AYMALI2005Türkiye'de tek parti yönetiminin kurulmasının fikri temelleri (1929-1938)Yüksek LisansTarih = History
99 209984 HİLAL ÖZEL2006Fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların miras yoluyla intikaliYüksek LisansHukuk = Law
100 212168 MUSTAFA KAYA2007Görüntü dosyalarında filigran kullanılarak telif haklarının korunmasıDoktoraBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
101 214589 CEYDA CİMİLLİ AKAYDIN2005İnternet üzerinden telif hakkı ihlalleriYüksek LisansHukuk = Law
103 214667 ŞİRİN AYDINCIK2005Fikir ve sanat eserleri kapsamında lisans sözleşmeleriYüksek LisansHukuk = Law
104 214907 ERDEM TÜRKEKUL2003Uluslararası alanda ve Türkiye'de bağlantılı haklarYüksek LisansHukuk = Law
105 215719 SEVİL GEMRİK2008Fikri mülkiyet hakları bağlamında korsan yayıncılığın ekonomi politiğiYüksek LisansEkonomi = Economics ; Maliye = Finance
109 217845 HASAN SINAR2006Ceza hukuku açısından telif haklarının korunmasıDoktoraHukuk = Law
110 217898 ATAHAN SEVİMLİ2007Fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde müzik eserlerinin korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
112 217953 EMRAH ÇELİK2007Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında internet ortamında müzik eserlerinin sunumu yolu ile umuma iletim hakkının ihlaliYüksek LisansHukuk = Law
116 221912 FİLİZ CERİTOĞLU2008Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda intihal ve esinlenmeYüksek LisansHukuk = Law
117 223594 MUSTAFA GÖKHAN ÇELİKAĞ2007Mimari tasarımların korunmasında fikri mülkiyet hukukumuzun eksik ve sorunlu yönlerinin tespitiYüksek LisansHukuk = Law ; Mimarlık = Architecture
119 227352 MEHMET SERT2008Elektronik belgeler ve telif haklarıYüksek LisansBilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management
120 228020 ERHAN BORA2007Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de fikri hak ihlalleri, taklit, korsanYüksek LisansHukuk = Law
122 228045 RAMAZAN USLU2008Türk Fikir ve Sanat Hukuku'nda eser sahipliğiDoktoraHukuk = Law
123 228066 ŞENER DALYAN2008Bilgisayar programlarının fikri hukukta korunmasıDoktoraHukuk = Law
124 228074 BASSAM MOH'D AL TALAHEEN2008Türk ve Ürdün Hukuklarında telif hakkı sahiplerinin hukuki açıdan korunmasıDoktoraHukuk = Law
126 230633 ADNAN EREN ÜREY2008Multimedya eserlerin fikir ve sanat eserleri hukuku kapsamında korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
128 230638 YALÇIN TOSUN2008Sinema eserleri ve eser sahibinin haklarıDoktoraHukuk = Law
129 231384 ÖZGE KARAEGE2009Fikri mülkiyet hukukunda esaslı unsur doktriniDoktoraHukuk = Law
131 234497 KÜBRA GÖKBEN İSLAM2009Avrupa Birliği Hukukunda fikri haklarYüksek LisansHukuk = Law
132 234718 CÜNEYT BELLİCAN2008Fikri hukukta manevi haklar ve manevi hakların korunmasıDoktoraHukuk = Law
133 239141 ÖZGE ÖNCÜ2009Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda iktibas serbestisi ve sınırlarıDoktoraHukuk = Law
134 239558 BURCU AKYÜZ2009Müzik eseri ve müzik eseri sahibinin mali hakları ile korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
136 240516 MUSTAFA KABATAŞ2009Müzik sektörümüzün müzik hayatımız açısından durumu ve değerlendirilmesiYüksek LisansMüzik = Music ; Sosyoloji = Sociology
137 241692 AYŞENUR ŞAHİN2009Fikri Hukukta eser sahibinin mali haklarının korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
138 249965 İSA ELİRİ2009Güzel sanat eserlerinde fikri mülkiyet hakları ve uygulamalarıDoktoraGüzel Sanatlar = Fine Arts ; Hukuk = Law
140 249997 MUSTAFA ARIKAN2009Fikri Mülkiyet Hukukunda televizyon program formatlarının korunmasıDoktoraHukuk = Law
142 250178 SERPİL KARLIDAĞ2009Yeni iletişim teknolojileri ve Türkiye'de müzik endüstrisi'nde telif hakları politikalarıDoktoraMüzik = Music ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
143 250287 ÖZGE GÜLŞEN2009Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) bünyesinde tahkimYüksek LisansHukuk = Law
145 253081 ÜNSAL EŞBER GÜZEL2009Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hakların devriYüksek LisansHukuk = Law
146 254571 İHSAN BAŞTÜRK2006Genel olarak fikir ve sanat eserleri ve bunlara internet yoluyla tecavüz ile sonuçlarıYüksek LisansHukuk = Law
147 254733 KADİR EMRAH YARALI2010Türkiye'de kültür yayıncılığının piyasalaşmasıYüksek LisansEkonomi = Economics
148 257674 AYÇA TÜRKCAN2009Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında hakim durumun kötüye kullanılmasıYüksek LisansHukuk = Law
150 258461 YAŞAR SERHAT YAŞGÜL2009Fikri mülkiyet haklarının yükselişinde gelişmekte olan ülkelerin uyguladıkları stratejilerin küresel politik ekonomi yönünden analizi - ilaç sektörü örneği-DoktoraEkonomi = Economics
152 261366 FATİH FİDAN2009Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda devir ve ruhsatYüksek LisansHukuk = Law
153 261598 ABDULLAH ÇELİK2010Fikir ve sanat eserleri üzerindeki çoğaltma ve yayma haklarının ihlali, ihlalin sonuçlarıDoktoraHukuk = Law
154 262493 ÖZLEM TOĞUZ2010Data protection and intellectual property in the EU and TurkeyYüksek LisansHukuk = Law
156 263155 MURAT MUSTAFA KUTLUTÜRK2010Fikri mülki haklarının doğrudan yabancı yatırımlar üzerine etkisi: Gelişmekte olan ülkeler üzerine bir araştırmaDoktoraEkonomi = Economics
157 263361 AYSEL GÜLLE2009Exhaustion principle in the intellectual property law in the Turkish and European Union LawYüksek LisansHukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
159 263364 PINAR KILIÇ2008Protection of industrial and commercial property as a derogation from free movement of goodsYüksek LisansHukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
160 263371 AYŞEGÜL TÜFEKÇİ2009Economic and moral rights in Turkish and European Union Copyright LawYüksek LisansHukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
161 263372 LALE TÜRKOĞLU2009The copyrights protection in respect of collective societies and digital right managements and the problems arising from the need of legal regulation in the European UnionYüksek LisansHukuk = Law
163 264236 GÜLLÜ ÖZKAN2010Türkiye'de müzik yayıncılığı ve müzik dergileriYüksek LisansMüzik = Music
164 264950 SALİHA SERA KADIGİL2010Sinema eserleri ve sinema eserlerinde hak sahipleriYüksek LisansHukuk = Law
166 269550 MELTEM ÖZTEN ANAY2010Problem structuring with user in mind: User concept in the architectural design studioDoktoraMimarlık = Architecture
167 270146 KEMAL UYSAL2010Comparison of the copyright law in Turkey with the EU acquis communautaire in the framework of full harmonizationYüksek LisansHukuk = Law
168 271278 CANAN TANRIÖVER2010Fikri Mülkiyet Hukukunda güzel sanat eseri sahibinin yeniden satış hakkıYüksek LisansHukuk = Law
170 273322 BUKET CANDAN2010Türkiye'de cumhuriyet döneminde yayıncılık ve kütüphaneciliğin gelişiminde telif hakkı ve derleme yasalarının etkileriDoktoraBilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management
173 274009 KEMAL ALİMOĞLU2010Fikir ve sanat eserleriyle ilgilil manevi, mali ve bağlantılı hakların ihlali suçları (FSEK Md. 71)Yüksek LisansHukuk = Law
175 274062 HİLAL SELCEN TURAN2010Fikir ve sanat eserlerinin cezai himayesiYüksek LisansHukuk = Law
176 279036 EDA CANDAN2013Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda tazminat davalarıYüksek LisansHukuk = Law
177 279320 DUDU DUYGU TELLİOĞLU20105846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda düzenlenen manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçlarıYüksek LisansHukuk = Law
179 279412 MUSTAFA ŞAHİN2011Bağlantılı haklarDoktoraHukuk = Law
180 286552 MUSTAFA AYDEMİR2010Televizyon yayıncılığında yabancı eserlerin telif hakları üzerine örnek uygulamalarYüksek LisansRadyo-Televizyon = Radio and Television
182 287757 BAŞAK ASLI DEMİR2011Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre tazminat davalarıYüksek LisansHukuk = Law
183 288066 ZEYNEP ERVERDİ2011Eser sahipleri meslek birlikleri ile üyeleri arasındaki ilişki -müzik meslek birlikleri üzerinden bir değerlendirme-Yüksek LisansHukuk = Law
184 289592 NECMİYE MİRAY ACER2011Kültür politikaları çerçevesinde fikri mülkiyet politikalarıYüksek LisansGüzel Sanatlar = Fine Arts ; Hukuk = Law
186 291428 MEHMET REŞAT YAVUZ2010Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. maddesinde düzenlenen manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçuYüksek LisansHukuk = Law
188 292225 GÜLFEM KARAER2010Telif haklarının kanunla korunmasının mimarlık mesleği açısından incelenmesiYüksek LisansHukuk = Law ; Mimarlık = Architecture
189 292653 RAMAZAN GÜRLEK2011Wavelet tabanlı telif hakkı koruma yöntemiYüksek LisansBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
191 292923 RAMAZAN ONUR TUNÇER2010Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda lisans sözleşmesiYüksek LisansHukuk = Law
192 294117 GÜLMELAHAT DOĞAN2011Zorunlu unsur doktrini ve fikri mülkiyet haklarına etkisiYüksek LisansHukuk = Law
194 294796 MELİHA AKBİLEK2011Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre meslek birlikleriYüksek LisansHukuk = Law
196 296070 FİKRET ÇAĞLAR2011Türk medyasında eser sahipliğine ilişkin fikri hakların korunmasında meslek birliklerinin rolüYüksek LisansGazetecilik = Journalism
198 296514 ALİ YAŞAR2011Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku bakımından televizyon reklamlarının niteliği ve hak sahipleriYüksek LisansHukuk = Law
199 298254 ZEKİ GEVEN2011Fikri Mülkiyet Hukukunda yenilik ve orijinallikDoktoraHukuk = Law
201 300572 AYŞEGÜL ARPACI20115846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahibinin malî ve manevî haklarının miras yolu ile intikaliYüksek LisansHukuk = Law
203 308571 BERNA ÖCAL2010Avrupa Topluluğu ve Türk Hukukunda bilişim ve fikri mülkiyet haklarıYüksek LisansEkonomi = Economics ; Hukuk = Law
207 310846 DİLAN OKÇUOĞLU2011Digital product piracy and competitionYüksek LisansEkonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
208 319740 PINAR SÜR2012Sinema eserleri ve sinema eser sahipliğinden doğan haklarYüksek LisansHukuk = Law
210 322076 ÇAĞDAŞ EKLER2013Fikri Mülkiyet Hukuku uyuşmazlıkları ve arabuluculukYüksek LisansHukuk = Law
212 325273 ORHAN ÇERÇİ2013Fikri mülkiyet hukukunda hakların tükenmesi ilkesiYüksek LisansHukuk = Law
214 328061 TOLGA DARCAN2012Teknolojik gelişmelerin müzikte telif haklarına çok boyutlu etkisiYüksek LisansKamu Yönetimi = Public Administration ; Müzik = Music
215 332464 GÜRHAN SEFA DOĞRUL2013Mimarın telif hakkıDoktoraHukuk = Law
217 332720 ŞEBNEM BARAN2012Online streaming: A survey of online sharing and piracyYüksek Lisansİletişim Bilimleri = Communication Sciences
218 333247 YAVUZ SELİM ŞENER2013Fikri Mülkiyet Hukukunda dijital veri tabanlarının korunmasıDoktoraHukuk = Law
220 333821 DİLEK SALMANLI2013Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan haklar, bu hakların ihlâli halinde açılabilecek hukuk davaları ve yargılama usûlüYüksek LisansHukuk = Law
221 333851 NİHAT KÖSE2013Türkiye'de Cumhuriyet öncesi bazı telif psikoloji kitapları üzerine bir incelemeYüksek LisansEğitim ve Öğretim = Education and Training
222 333937 TUĞÇE KARABAĞ2012Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku açısından televizyon programları ve özellikle televizyon program formatlarıYüksek LisansHukuk = Law
223 342214 NAZLI BÜLAY DOĞAN2012Reflections of the global implementation of intellectual property rights on pharmaceutical policies: The case of TurkeyYüksek LisansEkonomi = Economics ; Hukuk = Law ; Siyasal Bilimler = Political Science
225 344736 BEGÜM BOYANCI2013Türkiye'de müzik ve sektör ilişkisi ve bunun sosyoekonomik görüntüleri : 70'li yıllar örneğiYüksek LisansMüzik = Music
226 345740 YUNUS GÖKALP DURMUŞOĞLU2013Türkçü Mustafa Suphi'nin Sultan Galiyev'in Milli Komünizm fikrinden etkilenmesi ve Anadolu'ya yönelik sosyalist faaliyetleriYüksek LisansTarih = History ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
227 348193 BURCU CAN2013Motorlu taşıt sektöründe fikri mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku ilişkisiYüksek LisansHukuk = Law
229 348902 S. GÖKÇEN ÖZKAN2013Eser sahibinin manevi, mali veya bağlantılı haklarına tecavüz suçlarıYüksek LisansHukuk = Law
230 351547 NİHAN KOYUNCU2013Türk Hukukunda bağlantılı hak sahibi fonogram yapımcısı ve haklarıYüksek LisansHukuk = Law
231 358596 CENNET ALAS ŞEKERBAY2014Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda manevi haklarYüksek LisansHukuk = Law
232 358725 YAVUZ YAYLA2014Fikri mülkiyet hakları çerçevesinde teknoloji transferi biçimlerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileriDoktoraEkonomi = Economics
234 363067 FATMA KARAMAN ODABAŞI2014Uygulamada fikri mülkiyet haklarının haksız rekabete konu olmasıDoktoraHukuk = Law
236 363291 AYŞE ADIGÜZEL2014Çalışanların eserleri ve buluşları üzerindeki fikri mülkiyet haklarıYüksek LisansHukuk = Law
238 370733 EMİNE ÇAVUŞOĞLU SANCAK2014Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 68. maddesi kapsamında bilgisayar programlarının korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
239 375521 HİLAL ERÇAL2014Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda meslek birliklerinin telif haklarının korunmasındaki konumuYüksek LisansHukuk = Law
241 375529 DENİZ BOZCA2014İnternette fikri hak ihlalleri ve korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
242 387948 ONUR ZAHAL2010Türkiye'de müzik alanında yayımlanan bilimsel makalelere ilişkin bir incelemeYüksek LisansMüzik = Music
243 389101 İPEK ÇİMEN BULUT2014Avrupa Birliği rekabet ve fikri mülkiyet kuralları çerçevesinde hakim durumun kötüye kullanılmasının bir sonucu olarak zorunlu lisanslamaYüksek LisansEkonomi = Economics ; Hukuk = Law
245 391254 TOLGA AKAY2015Osmanlı Devleti'nde fikri mülkiyet: 1850 – 1914DoktoraHukuk = Law ; Tarih = History ; İşletme = Business Administration
247 391482 ALİ DEMİRBAŞ2014Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda mali hakların tecavüzünde hak sahibine sağlanan hukuki korunmaDoktoraHukuk = Law
248 393351 GİZEM ÖZKAN2015Sinema eserlerinde eser sahibi ve haklarıYüksek LisansHukuk = Law
249 393622 YAĞIZ KURT2015Türkiye ve uluslararası müzik endüstrisinin durumu : Panel veri analiziYüksek LisansEkonometri = Econometrics ; Ekonomi = Economics ; Müzik = Music
250 394339 MEHMET ASLAN2015Fikri mülkiyet haklarının anonim şirketlere ayni sermaye olarak getirilmesiYüksek LisansHukuk = Law
252 395195 MERVE BULDAÇ2015Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında içmimarın hakları ve eserinin korunmasıYüksek LisansKamu Yönetimi = Public Administration ; İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration
255 397730 ARSTAN SATTAROV2014Üniversite öğrencileri arasında sahte/korsan bilgisayar yazılım kullanımını belirleyen faktörler: Ankara alan araştırmasıDoktoraKamu Yönetimi = Public Administration
256 405680 NİLUFER ALLAHVERDİYEVA2015Azerbaycan Hukukunda fikri haklar ve korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
257 405701 GÖKHAN ŞAHAN2015Bilgisayar programı imal sözleşmesiDoktoraHukuk = Law
258 405711 ALİ AKIN METİNER2015Gerçek olmayan vekâletsiz işgörenden fikri hakların ihlâli nedeniyle elde ettiği kazancın iadesi talebiYüksek LisansHukuk = Law
259 405714 EROL UYANIK2015TRT televizyon yayınlarında telif hakları ve ortaya çıkan sorunlarDoktoraHukuk = Law ; Radyo-Televizyon = Radio and Television
260 407734 CANER DEMİR2015Küresel fikri mülkiyet hakları politikalarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklılaşan etkilerinin analizi: Kuzey-Güney-Doğu modeliDoktoraEkonomi = Economics
262 411811 ELİF CANBOLAT2014Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku açısından imar planları ve plan müellifinin haklarıYüksek LisansHukuk = Law
263 415693 GÖKÇE GÜRTÜRK2016Trade related aspects of intellectual property: The case of USAYüksek LisansEkonomi = Economics
265 422193 MURAT SOYSAL2015Türkiye ve Avrupa'da televizyon yayınlarında telif hakları uygulamalarıDoktoraHukuk = Law ; Radyo-Televizyon = Radio and Television
266 430463 BAŞAK BAK TEZGEL2016Fikri haklarda sözleşmeden cayma (FSEK md. 58)DoktoraHukuk = Law
267 434472 ARTÜR KARADEMİR2016Çalışanların yarattığı eserler üzerinde fikri hakların kullanılmasıYüksek LisansHukuk = Law
268 435409 ERAY AKSIN ATAR2016Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda yayma hakkı ve korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
270 436835 YAVUZ ÖZKAN2016Fikri mülkiyet haklarının hacziYüksek LisansHukuk = Law
272 437062 İSKENDER VOLKAN SANCAR2016Üniversite öğrencileri, mezunları ve öğretim elemanlarının korsan yazılım kullanma eğilimleri ve açık kaynak kodlu yazılımlar hakkındaki farkındalıklarının incelenmesiYüksek LisansEğitim ve Öğretim = Education and Training
274 440097 ÖZLEM KOÇOĞLU2015Bağlantılı hak sahiplerinin korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
275 442770 LAYTH ALASAFI2016Copyright protection by robust digital image watermarking in unsecured communication channelsYüksek LisansElektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
277 446926 CEREN DEMİREL2016Birden fazla eser sahibi tarafından meydana getirilen Eserler ve Eser Sahipleri BirliğiYüksek LisansHukuk = Law
278 446930 MERVE BEKGÖZ2016Çalışanların fikri mülkiyet hakkıYüksek LisansHukuk = Law
280 450980 AYSU DERİCİOĞLU EGEMEN2016Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin fikri haklar konusundaki performanslarının Design Turkey Ödül Sistemi kazananları üzerinden analiziYüksek LisansEndüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design ; Hukuk = Law ; İşletme = Business Administration
281 453144 H. DİLARA AĞAOĞLU CANAY2016Hukuk ve müzikDoktoraHukuk = Law
282 456728 GÜLŞAH DURMAZ2016Çoğaltma hakkı ve sınırlandırılmasıYüksek LisansHukuk = Law
283 459826 AZER YAVUZ2016Fikir ve sanatta bir duruş: Münevver Ali Haydar HaksalDoktoraTürk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
284 460833 HASSAN FAKHRY HASSAN ALLAYLA2017Copyright protection using digital watermarkingYüksek LisansBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
286 464484 OZAN ALİ YILDIZ2017Fikir ve Sanat Eeserleri Kanunu kapsamında çizgi romanYüksek LisansHukuk = Law
287 464614 ÇİĞDEM KAYMAZ2017Tiyatro ve telif hakkıYüksek LisansHukuk = Law ; Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
289 468282 AYTEN ARIKAN2017Türkiye'de elektronik yayıncılık ve telif haklarıYüksek LisansBilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management ; Hukuk = Law
291 468562 NAGİHAN TÜYSÜZ2017(5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre) fikri hakların haczi ve paraya çevrilmesiYüksek LisansHukuk = Law
293 471867 UĞUR TEKERCİ2017Telif Hukukunda işlenme eserlerYüksek LisansHukuk = Law
294 481156 CANAN KÜÇÜKALİ2017Fikri hakların ihlalinden kaynaklanan tazminat davasıDoktoraHukuk = Law
295 487868 MUSTAFA GÜLER2018Türkiyedeki teknoloji transfer ofislerinin inovasyon odaklı fikri sınai mülki haklara ve girişimciliğe artırıcı etkisiYüksek LisansBilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering ; İşletme = Business Administration
296 491301 MELTEM TOKER2018Fikri mülkiyet hakları çerçevesinde patentin iktisadi boyutu ve Türkiye örneğiYüksek LisansEkonomi = Economics
298 492951 ERSİN KAPLAN2017Fikri mülkiyet haklarının vergilendirilmesiDoktoraHukuk = Law ; Maliye = Finance
300 495836 MUHAMMED AFİF KAYA2018Video oyunlarının Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
301 496068 FUNDA LENA2017Cultural diversity in the music industry of TurkeyDoktoraMüzik = Music ; Sosyoloji = Sociology ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
302 504935 MEHMET DEMİROĞLU2018Fikri mülkiyet haklarının vergilendirilmesine yönelik düzenlemelerin analiziDoktoraİşletme = Business Administration
304 505098 HANDE YERLİKAYA2018Rekabet Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku arasındaki ilişki kapsamında patentYüksek LisansHukuk = Law
306 510975 ŞEYMA YURDUSEVEN2018Fikri hakkın ihlalinden elde edilen kazancın iadesiDoktoraHukuk = Law
307 512648 GÖKCE KIRGIZ DURUKAN2018Türkiye müzik ortamındaki telif hakları konusunun dijital müziğe yansımasıYüksek LisansMüzik = Music
308 513957 EZGİ OĞUZ2018Iconic designs protected as three-dimensional marks: The intersection of design history and intellectual property protection historyYüksek LisansEndüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design
310 514547 MUZHGAN IBRAHIM HASSAN HASSAN2018The role of intellectual capital in the success of new ventures field study: Private medical centers in Iraq/SulaymaniyahYüksek LisansEkonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
311 514975 EMRE CUMALIOĞLU2005Yayım sözleşmesiYüksek LisansHukuk = Law
312 516741 AYSUN BEYAZKILIÇ KOÇ2018A comparative evaluation study on intellectual property valuation methodsYüksek LisansBilim ve Teknoloji = Science and Technology
313 517804 AYGÜL ÇELİK2018Eğitim fakültesi öğrencilerinin dijital ürünlerle ilgili telif hakları konusundaki farkındalık düzeylerinin incelenmesiYüksek LisansEğitim ve Öğretim = Education and Training
314 519331 KERİM ARSLAN2018Bilişim ve yazılım teknolojilerinin fikri ve sınai mülkiyet hakları açısından Türkiye ve uluslararası alandaki görünümüYüksek LisansHukuk = Law
316 521880 MEHMET OZAN KARAHAN2018Dijital korsanlıkta planlı davranış teorisi ve etik kavramının etkisiDoktoraİşletme = Business Administration
317 523113 MUSTAFA BİLGEHAN İMAMOĞLU2018Telif hakları koruması için ilişkisel veri tabanlarında veri türünden bağımsız sayısal damgalamaDoktoraBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
318 523602 RAMAZAN ARSLAN2018Türkiye'de sinema ve televizyon ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının sorunları (İstanbul sinema televizyon sendikası örneği)Yüksek LisansRadyo-Televizyon = Radio and Television ; Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
319 524575 ESRA DİKMEN2018Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz suçları (FSEK M. 71/1-1)Yüksek LisansHukuk = Law
320 528473 AYDIN ORHAN2018Sayısal televizyon yayıncılığında fikri haklar bağlamında 'Iptv'Doktoraİletişim Bilimleri = Communication Sciences
322 528692 TOLGA KAYRAK2018Kültür endüstrisi ve müzikal tiyatroYüksek LisansSahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
323 529349 SEMRA IŞKIN2018Elektronik yayıncılıkta telif haklarının korunması üzerine bir araştırmaYüksek Lisansİletişim Bilimleri = Communication Sciences
325 532411 AYŞENUR ÖZTÜRK2018Telif hakkı sözleşmelerine uygulanacak hukukYüksek LisansHukuk = Law
327 536984 ERHAN TOPRAK2019Müzik endüstrisinde fikri ve sınai hakların ekonomik etkileriYüksek LisansKamu Yönetimi = Public Administration ; İşletme = Business Administration
329 538076 MİNE KAÇMAZ2019Sinema eserlerinde icracı oyuncu sözleşmesiYüksek LisansHukuk = Law
330 541172 CANAN AKTAŞ2018Eser üzerindeki çoğaltma ile umuma iletim hakkının dijital ortamda ihlali ve hak ihlallerine karşı öngörülen korumalarYüksek LisansHukuk = Law
331 542842 HALİL ALPEREN EVRENSEL2019Sözleşmesel anlamda telif haklarının devriYüksek LisansHukuk = Law
333 550836 MEHMET KURT2019Sinema eserlerinin telif haklarının korunması ve alternatif çözüm önerileriYüksek LisansRadyo-Televizyon = Radio and Television ; Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
336 567260 SERDAR URAZ2019Dijital müziğin yaygınlaşması ve dijital müzikte telif hakları üzerine bir araştırmaYüksek LisansMüzik = Music
338 567558 SEDA SEVİNÇ2019Türkiye'de çeviri yayıncılığı ve telif haklarıYüksek LisansGazetecilik = Journalism
340 569107 ÖYKÜ ÖZKURT2019Music industry in the digital age: A research on the effects of digitalization in TurkeyYüksek LisansMüzik = Music
341 569436 MUHAMMED YASİR DEMİRDÖĞEN2019Avrupa konseyi sanal ortamda işlenen suçlar sözleşmesinde telif hakkı ve Türkiye'nin entegrasyonuYüksek LisansUluslararası İlişkiler = International Relations
343 569551 SEMİN TUNALI2019Threshold of music plagiarismYüksek LisansMüzik = Music
344 570409 İREM TOPRAKKAYA2019Fikir ve sanat eserlerinden doğan uyuşmazlıkların arabuluculuk yolu ile çözümüYüksek LisansAdli Tıp = Forensic Medicine ; Hukuk = Law
346 570903 BESTE BULUT2019Sinema eserlerinde hak sahipliğiYüksek LisansHukuk = Law
347 575035 SİNAN SERBESTOĞLU2019Sayısal damgalama kullanımı ve telif haklarını korumada güvenilirliğiYüksek LisansBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
348 578414 SABİRE KİPER2019Fikri mülkiyet haklarının korunmasının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: OECD ülkeleri üzerine bir uygulamaYüksek LisansEkonomi = Economics ; Ekonomi = Economics ; Ekonomi = Economics
350 581338 MERVE ÖZESEN2019Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kazanç devri yaptırımıYüksek LisansHukuk = Law
352 582857 KERİM EMRE TÜRKOĞLU2019Türkiye'de müzik ve sektör ilişkisi: 1990'lı yıllar örneğiYüksek LisansMüzik = Music ; Sosyoloji = Sociology
353 582909 JORDAN DELEV2019Türk patent ve marka kurumu örneğinde fikri mülkiyetin korunması ve Avrupa Birliği Hukuku ile karşılaştırmaDoktoraHukuk = Law
355 583342 AYŞE ŞULE DOLGUN2019Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında eser sahipliğiYüksek LisansHukuk = Law
357 585707 CÜNEYT ŞAMİL OĞURLU2019Fikir ve sanat eserlerinin Ceza Hukuku kapsamında korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
359 586375 İBRAHİM HULUSİ KÜLAHCI2019Elektronik veri tabanlarının fikir ve sanat hukuku kapsamında korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
360 588326 BAHAR HACI2019Müzik eserlerine dair sorunlar ve müzik eserlerinin korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
362 590272 ESRA NUR GÜNEŞ2019Sinemada mesleki örgütlenmeler: BSB sinema eseri sahipleri meslek birliği örneğiYüksek Lisansİletişim Bilimleri = Communication Sciences
364 590889 DENİZ TÜRK2019The effect of digitalization on supply chain complexity of the music industry: An empirical study for TurkeyYüksek Lisansİşletme = Business Administration
365 591228 MÜZEYYEN BEYZA CANGÜVEN2019Telif haklarının vergilendirilmesiYüksek LisansHukuk = Law ; Maliye = Finance
366 593869 CEYLAN BİLİCİ KAL2019Eser sözleşmelerinde ayıplı ifa nedeniyle sözleşmeden dönmeYüksek LisansHukuk = Law
367 594586 ZEYNEP HUŞ İŞGÖREN2019Fikri mülkiyet ve rekabet hukuku ilişkisiYüksek LisansHukuk = Law
371 595690 BANU DEMİR2019Sürekli eser sözleşmeleriYüksek LisansHukuk = Law
372 596012 MOHAMED JEHAD BAETH2019Provenance use in social media software to develop methodologies for detection of information pollutionDoktoraBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
373 597082 CİBRAİL UĞUR2019Fikir ve sanat eserlerine ilişkin lisans sözleşmesiYüksek LisansHukuk = Law
375 598835 EMİNE SENA YAZICI2019Bilgisayar programlarının fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
377 602668 SEDA KARAMAN2019Protection of intellectual property rights under investment arbitrationYüksek LisansHukuk = Law
379 603715 CAN OZAN ÖZÇELİK2019Müzik streamıng servislerinin türk müzik endüstrisine etkileriYüksek LisansMüzik = Music
380 607097 CEYHAN GÜRTEN2019Müzik eserlerinde benzerlik ve intihal iddiasının tespitinde bilirkişilik ve uzman görüşleriYüksek LisansAdli Tıp = Forensic Medicine ; Hukuk = Law ; Müzik = Music
382 608507 DİLAN ÖZEL2019The effects of Turkish tv series on other cultural and creative industries: Music industryYüksek LisansMüzik = Music
383 611852 EKİN NUR TABAK2019Rekabet Hukuku kurallarının fikri mülkiyet koruması üzerindeki sınırlayıcı rolüYüksek LisansHukuk = Law
386 613528 AZAT EKİCİ2019Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahipliği kavramıYüksek LisansHukuk = Law
388 613944 HANDE ÇAKIR2019Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda eser sahibinin mali haklarına tecavüz halinde tecavüzün ref'i davasıYüksek LisansHukuk = Law
390 613955 ŞUAYIP İÇLİ2019Fikri Mülkiyet Hukukunda bilgisayar programlarının korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
392 616484 GAMZE YILMAZ2020Eser sözleşmelerinde ceza koşuluYüksek LisansHukuk = Law
393 616604 CEMAL ERCAN2020Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetimi - muhasebesiotomotiv sektörü uygulamasıYüksek Lisansİşletme = Business Administration
394 618091 FİLİZ BERNA GÜLTEKİN2020Elektronik yayınların Fikri Mülkiyet Hukuku açısından değerlendirilmesiYüksek LisansHukuk = Law
396 620103 ESRA TANRIVERDİ İCİK2020Kültür endüstrilerinin bir kolu olan yayıncılık sektörüne uygulanan kamu müdahaleleriYüksek LisansMaliye = Finance
397 620254 RAHA SAMANDI2020Türk fikir ve sanat hukukunda eser ve eser sahibiYüksek LisansHukuk = Law