Akademik Tez Veri Tabanı

Telif Hakları Eğitim Merkezi tarafından telif hakları alanında araştırma yapan araştırmacıların kaynaklara daha rahat ulaşabilmesini teminen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bağlı Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı taranarak ülkemizde bu alanda hazırlanmış tezler derlenmiştir. Telif hakları alanına ilişkin anahtar kelimeler kullanılarak tarama yapılmış olup her bir anahtar kelimeyi içeren ve alanla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olabilecek tezler listelenmiştir. Araştırmacılarımız öncelikli olarak tez numarası olmak üzere bu bilgileri kullanarak UlusalTezMerkezi web sitesi üzerinden tezlerin tam metinlerine ulaşabilirler.

Toplam kayıt sayısı: 352


IdTez NoYazarYılTez AdıTez TürüKonu
11019MUHİDDİN ALTUNTAŞ1986Telif kazançlarının vergilendirilmesinin mevzuat ve uygulama açısından analiziYüksek LisansMatbaacılık = Typography
24834E. AHSEN KOÇ İBRAHİMHAKKIOĞLU1988Türk Hukuku'nda fikir ve sanat eseri sahibinin mali haklarıYüksek LisansHukuk = Law
36981FÜSUN AKÇEVİN1989Özel Hukuk açısından fikri hukuk ve fikri hakların korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
427183OKTAY TOPRAKSEVEN1994Telif haklarının mali yapısı ve üniversite döner sermaye işletmelerinde uygulanışıDoktoraHukuk = Law
542267GÜRSEL ÜSTÜN1995Fikri Hukukta maddi tazminat davalarıDoktoraHukuk = Law
653684EMRE YARSUVAT1996Intellectual property rights in computer programs in Europe and TurkeyYüksek LisansHukuk = Law
753875HERDEM BELEN1996Fikri Hukukta manevi haklar ve manevi tazminat talebiYüksek LisansHukuk = Law
854517BÜLENT TURHAN1996Fikri hakların uluslararası boyutu ve Türkiye'de yapılan fikri haklar mevzuat uyumu çalışmalarıYüksek LisansKamu Yönetimi = Public Administration
974998MUSTAFA TÜYSÜZ1998Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde fikri haklar üzerindeki sözleşmelerYüksek LisansHukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration
1081286MEHMET ÖZCAN1999Avrupa Birliği'nde fikri mülkiyet haklarının düzenlenmesi ve malların serbest dolaşımına etkisiDoktoraKamu Yönetimi = Public Administration
1181401AHU KOSTAK1998Industrial designs and intellectual property rights: The evolution and the application in the European Union and in TurkeyYüksek LisansEkonomi = Economics
1281522ESRA GÜL DARDAĞAN1999Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklardan doğan kanunlar ihtilafıDoktoraHukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration
1382204HAMZA ERDOĞAN1999İslam Hukukunda Fikir ve Sanat Hukuku kavramı eser sahibinin eseri üzerindeki haklarınınj hukuki niteliğiYüksek LisansDin = Religion ; Hukuk = Law
1487879MELİKE AKKARACA1999The Protection of intellectual property rights within the framework of the principle of free movement of goods within the European UnionYüksek LisansKamu Yönetimi = Public Administration
1589652KADİR EMRE GÖKYAYLA1999Telif hakkının devri sözleşmesiYüksek LisansHukuk = Law
1692324YASEMİN BAYSAL1999Mukayeseli Hukuk ve uluslararası sözleşmeler ışığında Türk Hukuk sisteminde eser sahibi ve telif haklarıYüksek LisansHukuk = Law
1792503FATİH ERDOĞAN1999Türkiye'de 1996 - 1998 yıllarında yayımlanmış telif çocuk kitaplarının içerik analiziDoktoraBilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management
18100043RAMAZAN USLU2001Türk fikir ve sanat hukukunda 'eser' kavramıYüksek LisansHukuk = Law
19104808NURİYE AYŞE ODMAN2001Teknolojik yeniliklerin teşvikinde Fikri Mülkiyet Hukukunun ve Rekabet Hukukunun rolüYüksek LisansEkonomi = Economics ; Hukuk = Law
20106622AJDA BİLGEHAN2001Özel Hukukta fikir ve sanat eserlerinin hukuki korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
21107098YAŞAR CAN ATACAN1998Radyo ve televizyon yayıncılığında telif haklarıYüksek LisansHukuk = Law ; İşletme = Business Administration
22110710NURAN ARAL2002Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu bağlamında mali haklarYüksek LisansHukuk = Law
23110958ÖMER ÇINAR2002Fikri hukuk açısından eser sahibinin hakları ve korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
24117266MUSTAFA ALTUĞ YALIN2002Türk Hukukunda telif hakları ve vergilendirilmesiYüksek LisansEkonomi = Economics ; Hukuk = Law
25117747MUSTAFA ATEŞ2002Fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların kapsamı ve sınırlandırılmasıDoktoraHukuk = Law
26120563ABDULLAH KAYA2002Fikir ve sanat eserleri üzerindeki mali hakların yasal sınırlamalarıYüksek LisansHukuk = Law
27126431YEŞİM ÖZEN2003Fikir ve sanat eserlerinin cezai himayesiYüksek LisansHukuk = Law
28126432BİLGE KILIÇ2003Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda eser sahipliğiYüksek LisansHukuk = Law
29127786DİREN ÇAKMAK20031850-2002 yıllarında Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye'sinde toplum ve iktidar ilişkileri bağlamında telif haklarına ilişkin yasal düzenlemelerin değerlendirilmesiYüksek LisansHukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science
30127855SEYİT ŞAHİN2003Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin verdiği kararların incelenmesiYüksek LisansHukuk = Law
31130474EMRE ARTUN2003Hintergrunde der markenpiraterie und gegenstrategien fur hersteller - ergebnisse einer empirischen analyse in der textilindustrie-Yüksek Lisansİşletme = Business Administration
32130568SERKAN KIRLI2003İnternet teknolojisinin gazete ve dergi yayımcılığına getirdiği yeni olanaklarYüksek LisansGazetecilik = Journalism ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
33130621ENGİN ERDİL2003Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku'nda işlenme eserlerYüksek LisansHukuk = Law
34137540ZEYNEP ESEN2001Copyright in artistic activities case in Turkey and implementations in European UnionYüksek LisansKamu Yönetimi = Public Administration ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
35137700AZAR SULTANOV2003Copyright protection of computer programs in the European Union and Azerbaijan RepublicYüksek LisansBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Hukuk = Law
36140120RIDVAN DAĞ2003Milletlerarası Özel Hukuk, internet ve fikri haklarYüksek LisansHukuk = Law
37140983BARIŞ ÇEVİK2003Implications of sofware piracy on social welfareYüksek LisansEkonomi = Economics ; Kamu Yönetimi = Public Administration
38141256DOĞAN KOCABEY2004İnternette fikri hakların korunmasıYüksek LisansBilim ve Teknoloji = Science and Technology
39143726ÖZGÜR SEMİZ2004Batı'da veTürkiye'da fikri hakların gelişim süreci ve günümüzdeki durumuYüksek LisansKamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science
40144554A. SAADET ARIKAN2001Fikri-Sınayi haklar açısından paralel ithalat -AB ve Türkiye-DoktoraHukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
41146919AZRA ARKAN AKBIYIK2004Mukayeseli Hukuk, uluslararası düzenlemeler ve Türk Hukuku'nda Fikrî Hukuk alanında eser sahibinin haklarına bağlantılı haklarDoktoraHukuk = Law
42147791BANU AKTALAY2004Intellectual property management strategy in new technology-based start-up companiesYüksek Lisansİşletme = Business Administration
43148718AYŞE NİLAY ŞENOL2004The protection of computer programs in Turkish Law on Intellectual and Artictic WorksYüksek LisansHukuk = Law
44148900GÖZDEM PABUÇÇU2004Intellectual property rights for biotechnological inventions and plant varieties with specific reference to the Eropean Union policiesYüksek LisansUluslararası İlişkiler = International Relations
45154730YÜKSEL TOKUR2004Digital watermarking for copyright protection of digital audio data and digital image dataYüksek LisansElektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
46158447BARIŞ HASAN AKMANLI2005Türkiye'de yabancı sermaye ve sınai fikri hakların yabancı sermaye girişi üzerine etkileriYüksek Lisansİşletme = Business Administration
47159537AYSEL KÖSE2005The protection of music works in Turkish lawYüksek LisansEğitim ve Öğretim = Education and Training
48162553NÜKET EVRİM SEVİ2005Fikri Mülkiyet Hukuku ve haksız rekabet açısından veri tabanlarının korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
49172703MURAT YILMAZ2004Kütüphane ve enformasyon merkezlerinde telif hakları sorunuDoktoraBilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management
50175083YASEMİN KIZILKAYA2004Dünyada ve ülkemizde müzik telif haklarıYüksek LisansMüzik = Music
51186047CANAN KAYA2006Fikri hakların internet ortamında korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
52186859ZEKİ GEVEN2006Fikri Mülkiyet Hukukunda hakların hükümsüzlüğüYüksek LisansHukuk = Law
53187271TEVFİK TOLGA BÜYÜKKINAY2006Türkiye'de müzik endüstrisinin sektörel yapısı: Denge fiyatları üzerinde 'Korsan' etkisi ve telif haklarıYüksek LisansEğitim ve Öğretim = Education and Training ; Müzik = Music
54189743SABRİ EVREN UYSAL2006Korsan yayıncılığın Türk müzik endüstrisine olan etkilerinin popüler kültür açısından değerlendirilmesiYüksek LisansMüzik = Music ; Sosyoloji = Sociology
55190568ASLI DENİZ HELVACIOĞLU2005The copyright protection on the internet in the European Union LawDoktoraHukuk = Law
56190677ONUR GÜNDEM2006Fikir ve sanat eserleri kanununda eser sahibinin haklarına bağlantılı haklar, bu hakların sınırlandırılması ve korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
57190882DERYA DEVRİM GENÇ2007Rekabet Hukuku ile bağlantısı açısından fikri mülkiyet haklarının tüketilmesi ilkesiYüksek LisansHukuk = Law
58191468GÖKMEN TEKİN2006Türkiye'de fikri mülkiyet kültürünün yerleşmesine yönelik korsan yayıncılığın etkileriYüksek LisansAntropoloji = Anthropology
59204684ASU COŞKUN2006Enforcement of intellectual property rights in a general framework and evaluation of enforcement measures in the EU contextYüksek LisansSiyasal Bilimler = Political Science
60205111FEHİME ŞEBNEM SÖZER2006The contribution of intellectual property rights obtained by small and medium-sized enterprises to economic and technological development: Policies to be implementedYüksek LisansBilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Ekonomi = Economics
61205648BELGİN ASLAN ERBAHAYETMEZ2006Türk idari yapısında fikri mülkiyet haklarının korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
62205990BEKİR DURAN2003Türkiye'de fikri haklar ve markaların Ceza Hukuku bakımından korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
63207084HÜLYA ERBAY2007Türk fikri ve sınai mülkiyet haklarının ab mevzuatına uyum düzeyinin tespiti ve eğitim gereklerinin analiziYüksek LisansEğitim ve Öğretim = Education and Training ; Hukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
64207529ÖMER FARUK ÖZEROĞLU2007Marka korsanlığı: Markaya tecavüzün hukuki sonuçları ve marka korsanlığı ile mücadele tedbirleriDoktoraHukuk = Law
65207626TEKNAİL ÖZDERYOL2006Fikir ve sanat eserleri kanununda düzenlenen suçlarYüksek LisansHukuk = Law
66208310ZEHRA ÖZKAN2007Karşılaştırmalı hukukta müzik eserlerinin dijital iletimiYüksek LisansHukuk = Law
67208322HATİCE DİLEK BAYTAN2007Türkiye'de yayıncılıkta fikri mülkiyet hakları sorunuYüksek LisansHukuk = Law ; Radyo-Televizyon = Radio and Television ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
68208926İBRAHİM EMRE BAYAMLIOĞLU2007Fikir ve sanat eserleri hukukunda teknolojik korumaDoktoraHukuk = Law
69209245SUNA TANRIVERDİ2007Fikri mülkiyet haklarının ekonomik temelleri ve ekonomiye yansımalarıYüksek LisansEkonomi = Economics ; Hukuk = Law
70209771ÖMER AYMALI2005Türkiye'de tek parti yönetiminin kurulmasının fikri temelleri (1929-1938)Yüksek LisansTarih = History
71209984HİLAL ÖZEL2006Fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların miras yoluyla intikaliYüksek LisansHukuk = Law
72212168MUSTAFA KAYA2007Görüntü dosyalarında filigran kullanılarak telif haklarının korunmasıDoktoraBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
73214589CEYDA CİMİLLİ AKAYDIN2005İnternet üzerinden telif hakkı ihlalleriYüksek LisansHukuk = Law
74214667ŞİRİN AYDINCIK2005Fikir ve sanat eserleri kapsamında lisans sözleşmeleriYüksek LisansHukuk = Law
75214907ERDEM TÜRKEKUL2003Uluslararası alanda ve Türkiye'de bağlantılı haklarYüksek LisansHukuk = Law
76215719SEVİL GEMRİK2008Fikri mülkiyet hakları bağlamında korsan yayıncılığın ekonomi politiğiYüksek LisansEkonomi = Economics ; Maliye = Finance
77217845HASAN SINAR2006Ceza hukuku açısından telif haklarının korunmasıDoktoraHukuk = Law
78217898ATAHAN SEVİMLİ2007Fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde müzik eserlerinin korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
79217953EMRAH ÇELİK2007Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında internet ortamında müzik eserlerinin sunumu yolu ile umuma iletim hakkının ihlaliYüksek LisansHukuk = Law
80221912FİLİZ CERİTOĞLU2008Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda intihal ve esinlenmeYüksek LisansHukuk = Law
81223594MUSTAFA GÖKHAN ÇELİKAĞ2007Mimari tasarımların korunmasında fikri mülkiyet hukukumuzun eksik ve sorunlu yönlerinin tespitiYüksek LisansHukuk = Law ; Mimarlık = Architecture
82227352MEHMET SERT2008Elektronik belgeler ve telif haklarıYüksek LisansBilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management
83228020ERHAN BORA2007Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de fikri hak ihlalleri, taklit, korsanYüksek LisansHukuk = Law
84228045RAMAZAN USLU2008Türk Fikir ve Sanat Hukuku'nda eser sahipliğiDoktoraHukuk = Law
85228066ŞENER DALYAN2008Bilgisayar programlarının fikri hukukta korunmasıDoktoraHukuk = Law
86228074BASSAM MOH'D AL TALAHEEN2008Türk ve Ürdün Hukuklarında telif hakkı sahiplerinin hukuki açıdan korunmasıDoktoraHukuk = Law
87230633ADNAN EREN ÜREY2008Multimedya eserlerin fikir ve sanat eserleri hukuku kapsamında korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
88230638YALÇIN TOSUN2008Sinema eserleri ve eser sahibinin haklarıDoktoraHukuk = Law
89231384ÖZGE KARAEGE2009Fikri mülkiyet hukukunda esaslı unsur doktriniDoktoraHukuk = Law
90234497KÜBRA GÖKBEN İSLAM2009Avrupa Birliği Hukukunda fikri haklarYüksek LisansHukuk = Law
91234718CÜNEYT BELLİCAN2008Fikri hukukta manevi haklar ve manevi hakların korunmasıDoktoraHukuk = Law
92239141ÖZGE ÖNCÜ2009Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda iktibas serbestisi ve sınırlarıDoktoraHukuk = Law
93239558BURCU AKYÜZ2009Müzik eseri ve müzik eseri sahibinin mali hakları ile korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
94240516MUSTAFA KABATAŞ2009Müzik sektörümüzün müzik hayatımız açısından durumu ve değerlendirilmesiYüksek LisansMüzik = Music ; Sosyoloji = Sociology
95241692AYŞENUR ŞAHİN2009Fikri Hukukta eser sahibinin mali haklarının korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
96249965İSA ELİRİ2009Güzel sanat eserlerinde fikri mülkiyet hakları ve uygulamalarıDoktoraGüzel Sanatlar = Fine Arts ; Hukuk = Law
97249997MUSTAFA ARIKAN2009Fikri Mülkiyet Hukukunda televizyon program formatlarının korunmasıDoktoraHukuk = Law
98250178SERPİL KARLIDAĞ2009Yeni iletişim teknolojileri ve Türkiye'de müzik endüstrisi'nde telif hakları politikalarıDoktoraMüzik = Music ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
99250287ÖZGE GÜLŞEN2009Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) bünyesinde tahkimYüksek LisansHukuk = Law
100253081ÜNSAL EŞBER GÜZEL2009Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hakların devriYüksek LisansHukuk = Law
101254571İHSAN BAŞTÜRK2006Genel olarak fikir ve sanat eserleri ve bunlara internet yoluyla tecavüz ile sonuçlarıYüksek LisansHukuk = Law
102254733KADİR EMRAH YARALI2010Türkiye'de kültür yayıncılığının piyasalaşmasıYüksek LisansEkonomi = Economics
103257674AYÇA TÜRKCAN2009Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında hakim durumun kötüye kullanılmasıYüksek LisansHukuk = Law
104258461YAŞAR SERHAT YAŞGÜL2009Fikri mülkiyet haklarının yükselişinde gelişmekte olan ülkelerin uyguladıkları stratejilerin küresel politik ekonomi yönünden analizi - ilaç sektörü örneği-DoktoraEkonomi = Economics
105261366FATİH FİDAN2009Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda devir ve ruhsatYüksek LisansHukuk = Law
106261598ABDULLAH ÇELİK2010Fikir ve sanat eserleri üzerindeki çoğaltma ve yayma haklarının ihlali, ihlalin sonuçlarıDoktoraHukuk = Law
107262493ÖZLEM TOĞUZ2010Data protection and intellectual property in the EU and TurkeyYüksek LisansHukuk = Law
108263155MURAT MUSTAFA KUTLUTÜRK2010Fikri mülki haklarının doğrudan yabancı yatırımlar üzerine etkisi: Gelişmekte olan ülkeler üzerine bir araştırmaDoktoraEkonomi = Economics
109263361AYSEL GÜLLE2009Exhaustion principle in the intellectual property law in the Turkish and European Union LawYüksek LisansHukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
110263364PINAR KILIÇ2008Protection of industrial and commercial property as a derogation from free movement of goodsYüksek LisansHukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
111263371AYŞEGÜL TÜFEKÇİ2009Economic and moral rights in Turkish and European Union Copyright LawYüksek LisansHukuk = Law ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
112263372LALE TÜRKOĞLU2009The copyrights protection in respect of collective societies and digital right managements and the problems arising from the need of legal regulation in the European UnionYüksek LisansHukuk = Law
113264236GÜLLÜ ÖZKAN2010Türkiye'de müzik yayıncılığı ve müzik dergileriYüksek LisansMüzik = Music
114264950SALİHA SERA KADIGİL2010Sinema eserleri ve sinema eserlerinde hak sahipleriYüksek LisansHukuk = Law
115269550MELTEM ÖZTEN ANAY2010Problem structuring with user in mind: User concept in the architectural design studioDoktoraMimarlık = Architecture
116270146KEMAL UYSAL2010Comparison of the copyright law in Turkey with the EU acquis communautaire in the framework of full harmonizationYüksek LisansHukuk = Law
117271278CANAN TANRIÖVER2010Fikri Mülkiyet Hukukunda güzel sanat eseri sahibinin yeniden satış hakkıYüksek LisansHukuk = Law
118273322BUKET CANDAN2010Türkiye'de cumhuriyet döneminde yayıncılık ve kütüphaneciliğin gelişiminde telif hakkı ve derleme yasalarının etkileriDoktoraBilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management
119274009KEMAL ALİMOĞLU2010Fikir ve sanat eserleriyle ilgilil manevi, mali ve bağlantılı hakların ihlali suçları (FSEK Md. 71)Yüksek LisansHukuk = Law
120274062HİLAL SELCEN TURAN2010Fikir ve sanat eserlerinin cezai himayesiYüksek LisansHukuk = Law
121279036EDA CANDAN2013Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda tazminat davalarıYüksek LisansHukuk = Law
122279320DUDU DUYGU TELLİOĞLU20105846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda düzenlenen manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçlarıYüksek LisansHukuk = Law
123279412MUSTAFA ŞAHİN2011Bağlantılı haklarDoktoraHukuk = Law
124286552MUSTAFA AYDEMİR2010Televizyon yayıncılığında yabancı eserlerin telif hakları üzerine örnek uygulamalarYüksek LisansRadyo-Televizyon = Radio and Television
125287757BAŞAK ASLI DEMİR2011Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre tazminat davalarıYüksek LisansHukuk = Law
126288066ZEYNEP ERVERDİ2011Eser sahipleri meslek birlikleri ile üyeleri arasındaki ilişki -müzik meslek birlikleri üzerinden bir değerlendirme-Yüksek LisansHukuk = Law
127289592NECMİYE MİRAY ACER2011Kültür politikaları çerçevesinde fikri mülkiyet politikalarıYüksek LisansGüzel Sanatlar = Fine Arts ; Hukuk = Law
128291428MEHMET REŞAT YAVUZ2010Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. maddesinde düzenlenen manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçuYüksek LisansHukuk = Law
129292225GÜLFEM KARAER2010Telif haklarının kanunla korunmasının mimarlık mesleği açısından incelenmesiYüksek LisansHukuk = Law ; Mimarlık = Architecture
130292653RAMAZAN GÜRLEK2011Wavelet tabanlı telif hakkı koruma yöntemiYüksek LisansBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
131292923RAMAZAN ONUR TUNÇER2010Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda lisans sözleşmesiYüksek LisansHukuk = Law
132294117GÜLMELAHAT DOĞAN2011Zorunlu unsur doktrini ve fikri mülkiyet haklarına etkisiYüksek LisansHukuk = Law
133294796MELİHA AKBİLEK2011Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre meslek birlikleriYüksek LisansHukuk = Law
134296070FİKRET ÇAĞLAR2011Türk medyasında eser sahipliğine ilişkin fikri hakların korunmasında meslek birliklerinin rolüYüksek LisansGazetecilik = Journalism
135296514ALİ YAŞAR2011Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku bakımından televizyon reklamlarının niteliği ve hak sahipleriYüksek LisansHukuk = Law
136298254ZEKİ GEVEN2011Fikri Mülkiyet Hukukunda yenilik ve orijinallikDoktoraHukuk = Law
137300572AYŞEGÜL ARPACI20115846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahibinin malî ve manevî haklarının miras yolu ile intikaliYüksek LisansHukuk = Law
138308571BERNA ÖCAL2010Avrupa Topluluğu ve Türk Hukukunda bilişim ve fikri mülkiyet haklarıYüksek LisansEkonomi = Economics ; Hukuk = Law
139310846DİLAN OKÇUOĞLU2011Digital product piracy and competitionYüksek LisansEkonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
140319740PINAR SÜR2012Sinema eserleri ve sinema eser sahipliğinden doğan haklarYüksek LisansHukuk = Law
141322076ÇAĞDAŞ EKLER2013Fikri Mülkiyet Hukuku uyuşmazlıkları ve arabuluculukYüksek LisansHukuk = Law
142325273ORHAN ÇERÇİ2013Fikri mülkiyet hukukunda hakların tükenmesi ilkesiYüksek LisansHukuk = Law
143328061TOLGA DARCAN2012Teknolojik gelişmelerin müzikte telif haklarına çok boyutlu etkisiYüksek LisansKamu Yönetimi = Public Administration ; Müzik = Music
144332464GÜRHAN SEFA DOĞRUL2013Mimarın telif hakkıDoktoraHukuk = Law
145332720ŞEBNEM BARAN2012Online streaming: A survey of online sharing and piracyYüksek Lisansİletişim Bilimleri = Communication Sciences
146333247YAVUZ SELİM ŞENER2013Fikri Mülkiyet Hukukunda dijital veri tabanlarının korunmasıDoktoraHukuk = Law
147333821DİLEK SALMANLI2013Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan haklar, bu hakların ihlâli halinde açılabilecek hukuk davaları ve yargılama usûlüYüksek LisansHukuk = Law
148333851NİHAT KÖSE2013Türkiye'de Cumhuriyet öncesi bazı telif psikoloji kitapları üzerine bir incelemeYüksek LisansEğitim ve Öğretim = Education and Training
149333937TUĞÇE KARABAĞ2012Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku açısından televizyon programları ve özellikle televizyon program formatlarıYüksek LisansHukuk = Law
150342214NAZLI BÜLAY DOĞAN2012Reflections of the global implementation of intellectual property rights on pharmaceutical policies: The case of TurkeyYüksek LisansEkonomi = Economics ; Hukuk = Law ; Siyasal Bilimler = Political Science
151344736BEGÜM BOYANCI2013Türkiye'de müzik ve sektör ilişkisi ve bunun sosyoekonomik görüntüleri : 70'li yıllar örneğiYüksek LisansMüzik = Music
152345740YUNUS GÖKALP DURMUŞOĞLU2013Türkçü Mustafa Suphi'nin Sultan Galiyev'in Milli Komünizm fikrinden etkilenmesi ve Anadolu'ya yönelik sosyalist faaliyetleriYüksek LisansTarih = History ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
153348193BURCU CAN2013Motorlu taşıt sektöründe fikri mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku ilişkisiYüksek LisansHukuk = Law
154348902S. GÖKÇEN ÖZKAN2013Eser sahibinin manevi, mali veya bağlantılı haklarına tecavüz suçlarıYüksek LisansHukuk = Law
155351547NİHAN KOYUNCU2013Türk Hukukunda bağlantılı hak sahibi fonogram yapımcısı ve haklarıYüksek LisansHukuk = Law
156358596CENNET ALAS ŞEKERBAY2014Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda manevi haklarYüksek LisansHukuk = Law
157358725YAVUZ YAYLA2014Fikri mülkiyet hakları çerçevesinde teknoloji transferi biçimlerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileriDoktoraEkonomi = Economics
158363067FATMA KARAMAN ODABAŞI2014Uygulamada fikri mülkiyet haklarının haksız rekabete konu olmasıDoktoraHukuk = Law
159363291AYŞE ADIGÜZEL2014Çalışanların eserleri ve buluşları üzerindeki fikri mülkiyet haklarıYüksek LisansHukuk = Law
160370733EMİNE ÇAVUŞOĞLU SANCAK2014Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 68. maddesi kapsamında bilgisayar programlarının korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
161375521HİLAL ERÇAL2014Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda meslek birliklerinin telif haklarının korunmasındaki konumuYüksek LisansHukuk = Law
162375529DENİZ BOZCA2014İnternette fikri hak ihlalleri ve korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
163387948ONUR ZAHAL2010Türkiye'de müzik alanında yayımlanan bilimsel makalelere ilişkin bir incelemeYüksek LisansMüzik = Music
164389101İPEK ÇİMEN BULUT2014Avrupa Birliği rekabet ve fikri mülkiyet kuralları çerçevesinde hakim durumun kötüye kullanılmasının bir sonucu olarak zorunlu lisanslamaYüksek LisansEkonomi = Economics ; Hukuk = Law
165391254TOLGA AKAY2015Osmanlı Devleti'nde fikri mülkiyet: 1850 – 1914DoktoraHukuk = Law ; Tarih = History ; İşletme = Business Administration
166391482ALİ DEMİRBAŞ2014Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda mali hakların tecavüzünde hak sahibine sağlanan hukuki korunmaDoktoraHukuk = Law
167393351GİZEM ÖZKAN2015Sinema eserlerinde eser sahibi ve haklarıYüksek LisansHukuk = Law
168393622YAĞIZ KURT2015Türkiye ve uluslararası müzik endüstrisinin durumu : Panel veri analiziYüksek LisansEkonometri = Econometrics ; Ekonomi = Economics ; Müzik = Music
169394339MEHMET ASLAN2015Fikri mülkiyet haklarının anonim şirketlere ayni sermaye olarak getirilmesiYüksek LisansHukuk = Law
170395195MERVE BULDAÇ2015Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında içmimarın hakları ve eserinin korunmasıYüksek LisansKamu Yönetimi = Public Administration ; İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration
171397730ARSTAN SATTAROV2014Üniversite öğrencileri arasında sahte/korsan bilgisayar yazılım kullanımını belirleyen faktörler: Ankara alan araştırmasıDoktoraKamu Yönetimi = Public Administration
172405680NİLUFER ALLAHVERDİYEVA2015Azerbaycan Hukukunda fikri haklar ve korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
173405701GÖKHAN ŞAHAN2015Bilgisayar programı imal sözleşmesiDoktoraHukuk = Law
174405711ALİ AKIN METİNER2015Gerçek olmayan vekâletsiz işgörenden fikri hakların ihlâli nedeniyle elde ettiği kazancın iadesi talebiYüksek LisansHukuk = Law
175405714EROL UYANIK2015TRT televizyon yayınlarında telif hakları ve ortaya çıkan sorunlarDoktoraHukuk = Law ; Radyo-Televizyon = Radio and Television
176407734CANER DEMİR2015Küresel fikri mülkiyet hakları politikalarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklılaşan etkilerinin analizi: Kuzey-Güney-Doğu modeliDoktoraEkonomi = Economics
177411811ELİF CANBOLAT2014Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku açısından imar planları ve plan müellifinin haklarıYüksek LisansHukuk = Law
178415693GÖKÇE GÜRTÜRK2016Trade related aspects of intellectual property: The case of USAYüksek LisansEkonomi = Economics
179422193MURAT SOYSAL2015Türkiye ve Avrupa'da televizyon yayınlarında telif hakları uygulamalarıDoktoraHukuk = Law ; Radyo-Televizyon = Radio and Television
180430463BAŞAK BAK TEZGEL2016Fikri haklarda sözleşmeden cayma (FSEK md. 58)DoktoraHukuk = Law
181434472ARTÜR KARADEMİR2016Çalışanların yarattığı eserler üzerinde fikri hakların kullanılmasıYüksek LisansHukuk = Law
182435409ERAY AKSIN ATAR2016Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda yayma hakkı ve korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
183436835YAVUZ ÖZKAN2016Fikri mülkiyet haklarının hacziYüksek LisansHukuk = Law
184437062İSKENDER VOLKAN SANCAR2016Üniversite öğrencileri, mezunları ve öğretim elemanlarının korsan yazılım kullanma eğilimleri ve açık kaynak kodlu yazılımlar hakkındaki farkındalıklarının incelenmesiYüksek LisansEğitim ve Öğretim = Education and Training
185440097ÖZLEM KOÇOĞLU2015Bağlantılı hak sahiplerinin korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
186442770LAYTH ALASAFI2016Copyright protection by robust digital image watermarking in unsecured communication channelsYüksek LisansElektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
187446926CEREN DEMİREL2016Birden fazla eser sahibi tarafından meydana getirilen Eserler ve Eser Sahipleri BirliğiYüksek LisansHukuk = Law
188446930MERVE BEKGÖZ2016Çalışanların fikri mülkiyet hakkıYüksek LisansHukuk = Law
189450980AYSU DERİCİOĞLU EGEMEN2016Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin fikri haklar konusundaki performanslarının Design Turkey Ödül Sistemi kazananları üzerinden analiziYüksek LisansEndüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design ; Hukuk = Law ; İşletme = Business Administration
190453144H. DİLARA AĞAOĞLU CANAY2016Hukuk ve müzikDoktoraHukuk = Law
191456728GÜLŞAH DURMAZ2016Çoğaltma hakkı ve sınırlandırılmasıYüksek LisansHukuk = Law
192459826AZER YAVUZ2016Fikir ve sanatta bir duruş: Münevver Ali Haydar HaksalDoktoraTürk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
193460833HASSAN FAKHRY HASSAN ALLAYLA2017Copyright protection using digital watermarkingYüksek LisansBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
194464484OZAN ALİ YILDIZ2017Fikir ve Sanat Eeserleri Kanunu kapsamında çizgi romanYüksek LisansHukuk = Law
195464614ÇİĞDEM KAYMAZ2017Tiyatro ve telif hakkıYüksek LisansHukuk = Law ; Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
196468282AYTEN ARIKAN2017Türkiye'de elektronik yayıncılık ve telif haklarıYüksek LisansBilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management ; Hukuk = Law
197468562NAGİHAN TÜYSÜZ2017(5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre) fikri hakların haczi ve paraya çevrilmesiYüksek LisansHukuk = Law
198471867UĞUR TEKERCİ2017Telif Hukukunda işlenme eserlerYüksek LisansHukuk = Law
199481156CANAN KÜÇÜKALİ2017Fikri hakların ihlalinden kaynaklanan tazminat davasıDoktoraHukuk = Law
200487868MUSTAFA GÜLER2018Türkiyedeki teknoloji transfer ofislerinin inovasyon odaklı fikri sınai mülki haklara ve girişimciliğe artırıcı etkisiYüksek LisansBilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering ; İşletme = Business Administration
201491301MELTEM TOKER2018Fikri mülkiyet hakları çerçevesinde patentin iktisadi boyutu ve Türkiye örneğiYüksek LisansEkonomi = Economics
202492951ERSİN KAPLAN2017Fikri mülkiyet haklarının vergilendirilmesiDoktoraHukuk = Law ; Maliye = Finance
203495836MUHAMMED AFİF KAYA2018Video oyunlarının Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
204496068FUNDA LENA2017Cultural diversity in the music industry of TurkeyDoktoraMüzik = Music ; Sosyoloji = Sociology ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
205504935MEHMET DEMİROĞLU2018Fikri mülkiyet haklarının vergilendirilmesine yönelik düzenlemelerin analiziDoktoraİşletme = Business Administration
206505098HANDE YERLİKAYA2018Rekabet Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku arasındaki ilişki kapsamında patentYüksek LisansHukuk = Law
207510975ŞEYMA YURDUSEVEN2018Fikri hakkın ihlalinden elde edilen kazancın iadesiDoktoraHukuk = Law
208512648GÖKCE KIRGIZ DURUKAN2018Türkiye müzik ortamındaki telif hakları konusunun dijital müziğe yansımasıYüksek LisansMüzik = Music
209513957EZGİ OĞUZ2018Iconic designs protected as three-dimensional marks: The intersection of design history and intellectual property protection historyYüksek LisansEndüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design
210514547MUZHGAN IBRAHIM HASSAN HASSAN2018The role of intellectual capital in the success of new ventures field study: Private medical centers in Iraq/SulaymaniyahYüksek LisansEkonomi = Economics ; İşletme = Business Administration
211514975EMRE CUMALIOĞLU2005Yayım sözleşmesiYüksek LisansHukuk = Law
212516741AYSUN BEYAZKILIÇ KOÇ2018A comparative evaluation study on intellectual property valuation methodsYüksek LisansBilim ve Teknoloji = Science and Technology
213517804AYGÜL ÇELİK2018Eğitim fakültesi öğrencilerinin dijital ürünlerle ilgili telif hakları konusundaki farkındalık düzeylerinin incelenmesiYüksek LisansEğitim ve Öğretim = Education and Training
214519331KERİM ARSLAN2018Bilişim ve yazılım teknolojilerinin fikri ve sınai mülkiyet hakları açısından Türkiye ve uluslararası alandaki görünümüYüksek LisansHukuk = Law
215521880MEHMET OZAN KARAHAN2018Dijital korsanlıkta planlı davranış teorisi ve etik kavramının etkisiDoktoraİşletme = Business Administration
216523113MUSTAFA BİLGEHAN İMAMOĞLU2018Telif hakları koruması için ilişkisel veri tabanlarında veri türünden bağımsız sayısal damgalamaDoktoraBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
217523602RAMAZAN ARSLAN2018Türkiye'de sinema ve televizyon ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının sorunları (İstanbul sinema televizyon sendikası örneği)Yüksek LisansRadyo-Televizyon = Radio and Television ; Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
218524575ESRA DİKMEN2018Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz suçları (FSEK M. 71/1-1)Yüksek LisansHukuk = Law
219528473AYDIN ORHAN2018Sayısal televizyon yayıncılığında fikri haklar bağlamında 'Iptv'Doktoraİletişim Bilimleri = Communication Sciences
220528692TOLGA KAYRAK2018Kültür endüstrisi ve müzikal tiyatroYüksek LisansSahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
221529349SEMRA IŞKIN2018Elektronik yayıncılıkta telif haklarının korunması üzerine bir araştırmaYüksek Lisansİletişim Bilimleri = Communication Sciences
222532411AYŞENUR ÖZTÜRK2018Telif hakkı sözleşmelerine uygulanacak hukukYüksek LisansHukuk = Law
223536984ERHAN TOPRAK2019Müzik endüstrisinde fikri ve sınai hakların ekonomik etkileriYüksek LisansKamu Yönetimi = Public Administration ; İşletme = Business Administration
224538076MİNE KAÇMAZ2019Sinema eserlerinde icracı oyuncu sözleşmesiYüksek LisansHukuk = Law
225541172CANAN AKTAŞ2018Eser üzerindeki çoğaltma ile umuma iletim hakkının dijital ortamda ihlali ve hak ihlallerine karşı öngörülen korumalarYüksek LisansHukuk = Law
226542842HALİL ALPEREN EVRENSEL2019Sözleşmesel anlamda telif haklarının devriYüksek LisansHukuk = Law
227550836MEHMET KURT2019Sinema eserlerinin telif haklarının korunması ve alternatif çözüm önerileriYüksek LisansRadyo-Televizyon = Radio and Television ; Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
228567260SERDAR URAZ2019Dijital müziğin yaygınlaşması ve dijital müzikte telif hakları üzerine bir araştırmaYüksek LisansMüzik = Music
229567558SEDA SEVİNÇ2019Türkiye'de çeviri yayıncılığı ve telif haklarıYüksek LisansGazetecilik = Journalism
230569107ÖYKÜ ÖZKURT2019Music industry in the digital age: A research on the effects of digitalization in TurkeyYüksek LisansMüzik = Music
231569436MUHAMMED YASİR DEMİRDÖĞEN2019Avrupa konseyi sanal ortamda işlenen suçlar sözleşmesinde telif hakkı ve Türkiye'nin entegrasyonuYüksek LisansUluslararası İlişkiler = International Relations
232569551SEMİN TUNALI2019Threshold of music plagiarismYüksek LisansMüzik = Music
233570409İREM TOPRAKKAYA2019Fikir ve sanat eserlerinden doğan uyuşmazlıkların arabuluculuk yolu ile çözümüYüksek LisansAdli Tıp = Forensic Medicine ; Hukuk = Law
234570903BESTE BULUT2019Sinema eserlerinde hak sahipliğiYüksek LisansHukuk = Law
235575035SİNAN SERBESTOĞLU2019Sayısal damgalama kullanımı ve telif haklarını korumada güvenilirliğiYüksek LisansBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
236578414SABİRE KİPER2019Fikri mülkiyet haklarının korunmasının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: OECD ülkeleri üzerine bir uygulamaYüksek LisansEkonomi = Economics ; Ekonomi = Economics ; Ekonomi = Economics
237581338MERVE ÖZESEN2019Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kazanç devri yaptırımıYüksek LisansHukuk = Law
238582857KERİM EMRE TÜRKOĞLU2019Türkiye'de müzik ve sektör ilişkisi: 1990'lı yıllar örneğiYüksek LisansMüzik = Music ; Sosyoloji = Sociology
239582909JORDAN DELEV2019Türk patent ve marka kurumu örneğinde fikri mülkiyetin korunması ve Avrupa Birliği Hukuku ile karşılaştırmaDoktoraHukuk = Law
240583342AYŞE ŞULE DOLGUN2019Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında eser sahipliğiYüksek LisansHukuk = Law
241585707CÜNEYT ŞAMİL OĞURLU2019Fikir ve sanat eserlerinin Ceza Hukuku kapsamında korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
242586375İBRAHİM HULUSİ KÜLAHCI2019Elektronik veri tabanlarının fikir ve sanat hukuku kapsamında korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
243588326BAHAR HACI2019Müzik eserlerine dair sorunlar ve müzik eserlerinin korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
244590272ESRA NUR GÜNEŞ2019Sinemada mesleki örgütlenmeler: BSB sinema eseri sahipleri meslek birliği örneğiYüksek Lisansİletişim Bilimleri = Communication Sciences
245590889DENİZ TÜRK2019The effect of digitalization on supply chain complexity of the music industry: An empirical study for TurkeyYüksek Lisansİşletme = Business Administration
246591228MÜZEYYEN BEYZA CANGÜVEN2019Telif haklarının vergilendirilmesiYüksek LisansHukuk = Law ; Maliye = Finance
247593869CEYLAN BİLİCİ KAL2019Eser sözleşmelerinde ayıplı ifa nedeniyle sözleşmeden dönmeYüksek LisansHukuk = Law
248594586ZEYNEP HUŞ İŞGÖREN2019Fikri mülkiyet ve rekabet hukuku ilişkisiYüksek LisansHukuk = Law
249595690BANU DEMİR2019Sürekli eser sözleşmeleriYüksek LisansHukuk = Law
250596012MOHAMED JEHAD BAETH2019Provenance use in social media software to develop methodologies for detection of information pollutionDoktoraBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
251597082CİBRAİL UĞUR2019Fikir ve sanat eserlerine ilişkin lisans sözleşmesiYüksek LisansHukuk = Law
252598835EMİNE SENA YAZICI2019Bilgisayar programlarının fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
253602668SEDA KARAMAN2019Protection of intellectual property rights under investment arbitrationYüksek LisansHukuk = Law
254603715CAN OZAN ÖZÇELİK2019Müzik streamıng servislerinin türk müzik endüstrisine etkileriYüksek LisansMüzik = Music
255607097CEYHAN GÜRTEN2019Müzik eserlerinde benzerlik ve intihal iddiasının tespitinde bilirkişilik ve uzman görüşleriYüksek LisansAdli Tıp = Forensic Medicine ; Hukuk = Law ; Müzik = Music
256608507DİLAN ÖZEL2019The effects of Turkish tv series on other cultural and creative industries: Music industryYüksek LisansMüzik = Music
257611852EKİN NUR TABAK2019Rekabet Hukuku kurallarının fikri mülkiyet koruması üzerindeki sınırlayıcı rolüYüksek LisansHukuk = Law
258613528AZAT EKİCİ2019Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahipliği kavramıYüksek LisansHukuk = Law
259613944HANDE ÇAKIR2019Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda eser sahibinin mali haklarına tecavüz halinde tecavüzün ref'i davasıYüksek LisansHukuk = Law
260613955ŞUAYIP İÇLİ2019Fikri Mülkiyet Hukukunda bilgisayar programlarının korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
261616484GAMZE YILMAZ2020Eser sözleşmelerinde ceza koşuluYüksek LisansHukuk = Law
262616604CEMAL ERCAN2020Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetimi - muhasebesiotomotiv sektörü uygulamasıYüksek Lisansİşletme = Business Administration
263618091FİLİZ BERNA GÜLTEKİN2020Elektronik yayınların Fikri Mülkiyet Hukuku açısından değerlendirilmesiYüksek LisansHukuk = Law
264620103ESRA TANRIVERDİ İCİK2020Kültür endüstrilerinin bir kolu olan yayıncılık sektörüne uygulanan kamu müdahaleleriYüksek LisansMaliye = Finance
265620254RAHA SAMANDI2020Türk fikir ve sanat hukukunda eser ve eser sahibiYüksek LisansHukuk = Law
266619505BÜŞRA KAYNAK BALTA20205846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser kavramı ve yapay zeka ürünleriYüksek LisansHukuk = Law
267620575KAAN ATALAY2020Fikri ve sınai mülkiyet hakları mevzuatında yapay zekâ teknolojisi ile ilgili eksikliklerin belirlenmesi ve mevzuatın iyileştirilmesi önerileriYüksek LisansEndüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
268620985ŞEVKET UYANIK2020Müzikte telif haklarının sosyal ve ekonomik yansımalarıYüksek LisansEkonomi = Economics ; Müzik = Music ; Sosyoloji = Sociology
269633422SENA KONTOĞLU2020Dijital tükenme ilkesiYüksek LisansHukuk = Law
270634449SELÇUK YILDIZTAŞI2020Kitlelerin uyuşturulması: Fahrenheit 451, A Clockwork Orange ve High-Rise adlı eserlerde 'kültür endüstrisi' araştırmasıYüksek LisansSosyoloji = Sociology ; İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
271636743ALP KOCAOĞLU20205846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçu (FSEK md. 71)Yüksek LisansHukuk = Law
272638719AYŞE GÖKÇEN KARASİOĞLU GÜRBÜZ2020Türk hukukunda telif eserlerin korunması/Yüksek LisansHukuk = Law
273640299AHMET SABAN2020İslâm hukuku ve beşeri hukukta fikri mülkiyet haklarıDoktoraDin = Religion ; Hukuk = Law
274640407TAMER YILMAZ2020Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklara tecavüzün ref'i davasıYüksek LisansHukuk = Law
275640524BETÜL SELAMET TÜTÜNCÜ2020Fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların miras yoluyla intikaliYüksek LisansHukuk = Law
276643457MURAT OCAKCAN2020Müze yönetimi açısından telif hakları ve uygulamada karşılaşılan hukuki sorunlarYüksek LisansMüzecilik = Museology
277644763MÜCAHİDE ENGİN2020Çağdaş İslam hukukunda fikri mülkiyet tartışmalarıYüksek LisansDin = Religion
278653152ÖZGÜR SEMİZ2020Telif hakları ve bağlantılı hakların toplu yönetimi ve kamusal denetimin boyutlarıDoktoraHukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science
279660223NERİMAN TONGUR2021Batı Anadolu beylikler dönemi te'lif ve tercüme eserleriYüksek LisansTarih = History
280667646HAKAN YETİŞ2021Video oyunlarının Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku kapsamında değerlendirilmesiYüksek LisansHukuk = Law
281667720ARDA ZENGİNPEDÜK2021Mobil uygulamalardan doğan fikri mülkiyet haklarının korunması ve devriYüksek LisansHukuk = Law
282668727NESLİHAN KURT ÖZÇETİN2021Çalışanların meydana getirdiği eserler üzerindeki fikri haklarDoktoraHukuk = Law
283670370EFSUN ALİMOĞLU ALGAN2021İnternet yayıncılığı çerçevesinde görsel-işitsel medya hizmetleri direktifi ve Türkiye'deki uygulanmasıYüksek LisansHukuk = Law
284670444BARIŞ ÇAKIR2021Fikir ve sanat eserleri hukuku bakımından yapay zekanın eser sahipliğiYüksek LisansHukuk = Law
285673959HUSEYN AGHAYEV2021Dijital platformlarda telif hakları ve yazılı eserler için blockchain tabanlı bir telif hakkı modeliYüksek Lisansİletişim Bilimleri = Communication Sciences
286675481KEREM ÖZDEMİR2021Türk Halk Müziğinde teknoloji kullanımı ve telif hakları sorunu (YouTube örneği)Yüksek LisansMüzik = Music
287676490TOLGAHAN TANRIÖVEN2021Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) nezdinde yürütülen tahkim süreciYüksek LisansHukuk = Law
288676807TURAN MANAFZADE2021Dijital dönüşümün sanat ve sanatçı faaliyetlerine etkisi: COVID-19 üzerine bir araştırmaYüksek Lisansİşletme = Business Administration
289679725MERYEM EBRU TATAR2021Müzik eserleri üzerindeki hakların internet ortamında korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
290680242CANDAN KOÇAK2020Kültür endüstrisi bağlamında dönüşen TV yayıncılığı: TV8 örneğiDoktoraRadyo-Televizyon = Radio and Television
291682240HİLAL ASLAN2021Savunma sanayiinde fikri mülkiyet hakkı korumasının rolüYüksek LisansHukuk = Law
292683749ONUR ŞAHİN2021Telif hakları bakımından bilgisayar programları: Araişlerlik serbestisi ile özgür ve açık kaynak kodlu programlarDoktoraHukuk = Law
293689182ALİ ÜNLÜ2020Televizyon ve internet dizilerinin ekonomi politik açıdan incelenmesi: Mucize doktor ve Fi örneğiYüksek Lisansİletişim Bilimleri = Communication Sciences
294690275EBRU AYVAZOĞLU2021Fikri mülkiyet uyuşmazlıklarında uluslararası koruma ve WIPO'nun rolüYüksek LisansHukuk = Law
295692761ŞÜHEDA ERCAN2021Telif hakkı ihlalleri ve tazminat talepleriYüksek LisansHukuk = Law
296694812YASEMİN BAYKAL2021Fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşların ticarileştirilmesi sürecinde karşılaşılan engeller ve çözüm önerileriYüksek LisansEkonomi = Economics ; Hukuk = Law ; İşletme = Business Administration
297698688MUHAMMED ERTUĞRUL AKINCI2021Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku kapsamında dijital tükenmeYüksek LisansHukuk = Law
298707440BANU FATMA GÜNARSLAN2021Fikri mülkiyet haklarının uluslararası yatırım tahkimine konu olmasıDoktoraHukuk = Law
299711434FADİME PEKTAŞ2022Anadolu halk hikâyeleri ve kültüründe, mit algısı ve sanat eserlerinde kültürel imgelerin analiziYüksek LisansGüzel Sanatlar = Fine Arts
300717676EBRU KARATAŞ2021Fikri Mülkiyet Haklarının şirket sermayesi olarak konulmasıYüksek LisansHukuk = Law
301717698ZEYNEP DOĞA İNAL2022Mimarın fikri haklarıYüksek LisansHukuk = Law
302717705İPEK ŞAHİNKARA2021Fikri ve sınai mülkiyet uyuşmazlıklarında tahkimYüksek LisansHukuk = Law
303720265MEHMET AKİF MERCAN2020AI Works: Is Copyright Infringement an Obstacle to theirCreation?Yüksek Lisans
304727074DHUHA TAWFEEQ MUSTAFA2022Görüntüyün telif hakkı korunmasını sağlamak için iris kodu ile bir filigin dahil edilmesiYüksek LisansBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
305727780OZAN ALİ YILDIZ2022Fikri hakların ihlali suretiyle elde edilen kazancın devriDoktoraHukuk = Law
306727785MUSTAFA ZORLUEL2022Fikrî haklar bağlamında internet sitelerinin ve web sayfalarının eser niteliğiYüksek LisansHukuk = Law
307730398MERT KARAKOYUNLU2022Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma koruma tedbiriYüksek LisansHukuk = Law
308732356EDA ÇATAKLAR2021İş sözleşmesinin fikir ve sanat eserleri hukukunda doğurduğu sonuçlarDoktoraHukuk = Law
309732721ŞEYMA IŞIK YAŞLI2022Fikri haklar ile Haksız Rekabet Hukuku arasında kümülatif korumaYüksek LisansHukuk = Law
310732783TOLGA OLACAK2022Eserdeki ayıp sebebiyle işsahibinin sözleşmeden dönme hakkıYüksek LisansHukuk = Law
311733163ALARA NAÇAR2022Türk ve Avrupa Birliği Telif Hukukunda çevrimiçi içerik paylaşım hizmeti sağlayıcıların sorumluluğunun karşılaştırmalı analiziYüksek LisansHukuk = Law
312734479BATUHAN GÖK2022Yapay zekâ sistemleri tarafından üretilen fikri ürünlerin telif hakkıYüksek LisansHukuk = Law
313735179İLAY YÜCE2022Telif eseri olarak video oyunları ve video oyunu unsurlarıYüksek LisansHukuk = Law
314736359ÇİĞDEM GÜLLÜ2022Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda eser sahibinin haklarının Ceza Hukuku aracılığıyla korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
315737284ARAS TÜRAY20225846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu'nda manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz suçları (Fsek m. 71)DoktoraHukuk = Law
316741229BERRA AKTAN2022Çağdaş sanatlar ve telif haklarınca korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
317741712BANU EYLÜL YALÇIN2022Eserlerden veriye - yapay zeka ve telif hakkı ihlalleriYüksek LisansHukuk = Law
318745784AYŞE PINAR ÇETİNKAYA2022Küreselleşme ve dijital dönüşüm çağında müzik eseri sahibinin mali haklarının korunmasıYüksek LisansMüzik = Music
319746120ELİF NUR TAPCI2022Bilgisayar programlarının korunmasının fikri hukuk çerçevesinde değerlendirilmesiYüksek LisansHukuk = Law
320749459NURULLAH ENES SÜHEYL BELADA2022Yapay zekânın meydana getirdiği ürünlerde eser sahipliğiYüksek LisansHukuk = Law
321749860KARDELEN FİLORİNALI2022Non-fungible tokens (NFT'ler) ve fikir ve sanat eserleri hukuku yansımalarıYüksek LisansHukuk = Law
322749950ABDULLAH TAYYİB ÖZBEK2022Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eser sahibinin haklarıYüksek LisansHukuk = Law
323750882ABDULLAH BORA2022Yeni nesil serbest ticaret andlaşmalarında yer alan ilaçlara yönelik fikri mülkiyet hükümleriYüksek LisansHukuk = Law
324750916BURAK BOZKURT2022Sanatçıların iş ve sosyal güvenlik hukukundan doğan hakları ve uygulama sorunlarıYüksek LisansHukuk = Law
325753732MUHAMMET MUSTAFA TOZLU2022Türkiye'de dijital eserlerin korunmasında blok zinciri tasarımı ve uygulamasıYüksek LisansBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
326755742NALAN KANTAR2022Reklamlarda sanat eseri kullanımıDoktoraReklamcılık = Advertising
327757645BUĞRA ÇAĞLAR2022Telif hakkı ihlallerine karşı FSEK md. 71/1-1 kapsamında cezai korumaYüksek LisansHukuk = Law
328759706İPEK TUĞBA BAYRAKTAR2022Meksika ve Türkiye'de ilaca ilişkin fikri mülkiyet haklarının karşılaştırmalı politik ekonomisiYüksek LisansSiyasal Bilimler = Political Science
329762074ÖNDER SUAT ULUÇLAR2022AB ve Türk hukuku kapsamında fikri haklarda kümülasyonDoktoraHukuk = Law
330762433BİLGE KESKİN2022Fikir ve sanat eserleri üzerindeki manevi ve mali hakların miras yoluyla geçişiYüksek LisansHukuk = Law
331764210SANİYE EZGİ ERCAN2022Avrupa birliği dijital tek pazarda telif hakkı yönergesi ile öngörülen istisnalar çerçevesinde Türk fikir ve sanat eserleri kanunu'nun değerlendirilmesiYüksek LisansHukuk = Law
332766419OĞULCAN KİBAR2022Müzik eserlerinin sinyal ayırımı: Sinyal ayrıştırma ve notasyon için kullanılan yöntemlerYüksek LisansBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
333767109ESRA KARATAŞ2022Eser sahibinin manevi hakları ve korunma yollarıYüksek LisansHukuk = Law
334768819ÇAĞATAY YÜKSEL2022Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma (CMK Md. 134)Yüksek LisansHukuk = Law
335771559BÜŞRA DURMAZ ERÇETİN2022Spatial dynamics of creative industries: The case of computer programming sector in AnkaraDoktoraŞehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning
336773243RUMEYSA CANAN ULUÇAY2022Büyük veri ve fikri mülkiyet haklarıYüksek LisansHukuk = Law
337773292İMGE ÖZER2022Sosyal medyada kişisel verilerin korunması ve fikri mülkiyet ihlalleriYüksek LisansHukuk = Law
338774402İLKAY YÜKSEL2022Kitle fonlamasına merkeziyetsiz bir yaklaşım non-fungible token (Nitelikli Fikri Tapu - NFT)'lar üzerine bir değerlendirmeYüksek Lisansİşletme = Business Administration
339783160CANSU KAYA ÜLKEN2023Milletlerarası özel hukukta televizyon programları ve sinema yapımlarından doğan uyuşmazlıklara uygulanacak hukukDoktoraHukuk = Law
340788032AYŞENUR MAMAN2023Telif hakkı kapsamında yapay zekâ ürünlerinin eser niteliğiYüksek LisansHukuk = Law
341788525ELİF SEMA EFE2023Bilgisayar programlarının fikri hukukta korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
342788642AYŞE TUĞÇE DOĞAN2023İslam hukuku açısından fikrî mülkiyet hakları (Telif hakkı ve sınaî mülkiyet hakları)Yüksek LisansDin = Religion
343788676ZEYNEP EKİNCİ2023Analysis of non-fungible tokens in art lawYüksek LisansHukuk = Law
344788687SİNAN HASSAS2023Sinema eserlerinde müzik kullanımından doğan hukuki sorunlarYüksek LisansHukuk = Law
345793555BENGİSU KAÇAR2023Eser sözleşmelerinde yüklenicinin ayıplı ifadan sorumluluğuYüksek LisansHukuk = Law
346793885MEHMET BEKTAŞ2023Teknolojinin resim sanatı üzerindeki etkileri ve sınırlılıkları, sanatçı üzerindeki yaratıcılık etkisiYüksek LisansGüzel Sanatlar = Fine Arts
347796500GÖKSU KANLIGÖZ2023Yabancılık unsuru içeren yazılım lisans sözleşmelerine uygulanacak hukukYüksek LisansHukuk = Law
348796835MERVE NUR YALÇIN USLU2023Yapay zeka tarafından yaratılan ürünler üzerindeki korumanın AB ve Türk telif kanunları kapsamında incelenmesiYüksek LisansHukuk = Law
349797839TÜRKAN TEMURTAŞ2023Kültür endüstrisi bağlamında reklamlarda nostaljik unsurların tüketimi: Televizyon reklamları üzerine bir araştırmaYüksek LisansReklamcılık = Advertising ; Sosyoloji = Sociology ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
350799475NAZLI HİLAL KAYA YUMUŞ2022Telif hakkından kaynaklanan mali yetkilerin devri sözleşmeleriYüksek LisansHukuk = Law
351802034GÜNSU ATEŞ2023Bağlantılı hakların korunmasıYüksek LisansHukuk = Law
352802060ŞAHİN USLU2023Üretiminden dağıtımına dijital korsan kitaplar: Netnografik bir alan araştırmasıYüksek LisansAntropoloji = Anthropology ; Hukuk = Law ; Sosyoloji = Sociology