"FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ÇALIŞTAYI” 16-18 MAYIS 2022 TARİHLERİNDE ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakanlığımız ile Türkiye Adalet Akademisi ve Türk Patent ve Marka Kurumu arasında imzalanan "Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, Antalya’da 100’ü aşkın hakim ve savcıya yönelik olarak 16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında "Fikri Mülkiyet Hukukçuları Toplantısı: Yargıtay ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Hakkında Karşılaştırmalı Perspektifler Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İNAL’ın açılış konuşması ile başlayan çalıştayda, Telif Hakları Genel Müdürlüğü adına söz alan Mevzuat ve Meslek Birlikleri Daire Başkanı Şükriye ŞİRİN ise konuşmasında ülkemizde etkin bir telif hakları sistemi oluşturulması amacıyla idari uygulamaların yürütülmesi, kültür-sanat sektörünün güçlendirilmesi ve ihtiyaçlara cevap veren mevzuat düzenlemelerinin geliştirilmesi yönündeki çalışmaların sürdürüldüğünü belirtmiştir.

İlk gün gerçekleştirilen ve Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanı Sn.Mehmet MUTLU’nun başkanlığını yapmış olduğu Ceza Kararları Oturumunda; Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İSHAKOĞLU tarafından Fikri ve Sınai Mülkiyet Suçlarında Soruşturma Usulleri ve Koruma Tedbirleri konulu bir sunum yapılmış olup Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Dr. İhsan BAŞTÜRK tarafından manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçları incelenmiştir. Aynı oturumda ayrıca Yargıtay 7. Ceza Dairesi Tetkik Hâkimi Tuba KELEŞ tarafından bandrol suçları ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erol DEMİRTAŞ tarafından internetten erişimin engellenmesine yönelik tedbirler hakkında sunumlar yapılmıştır.

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Ayşe ODMAN BOZTOSUN’un yaptığı Telif Hakkı Oturumunda ise, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Dr. Orhan SEKMEN, Fikir ve Sanat Eserlerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Yargıtay’ın Yaklaşımına değinmiş, Stokholm Üniversitesinden Prof. Dr. Eleonora ROSATİ, Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 2017-2021 yılları arasında telif hakları hakkında verilen kararları değerlendirmiş ve İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM, Bağlantılı Haklar konusunda Yargıtay’ın yaklaşımına ilişkin tespitlerini aktarmıştır.

Çalıştayın üçüncü ve son günü Ankara Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu OĞUZ’un başkanlığını yaptığı Telif Hakkı ve Tasarım Oturumu ile başlamış; oturumun ilk yarısında Londra Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Enrico BONADİO 2017-2021 Yılları ABAD Tasarım Kararlarını değerlendirmiş, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gül Okutan NİLSSON ise Yeni Yetki Belgesi Yönetmeliği ve Uygulamaya Yansımaları konulu sunumunu gerçekleştirmiştir. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Zehra ÖZKAN ÜNER’in NFT’lerin Telif Haklarına yansımalarına ilişkin değerlendirmelerini aktardığı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Eda ÇATAKLAR’ın Telif Hakkı Sözleşmeleri (Cayma Hakkı) konulu sunumunu gerçekleştirdiği oturumun ikinci yarısının ardından yapılan Genel Değerlendirme ile çalıştay sona ermiştir.

  • IMG-20220516-WA0008.jpg
  • IMG-20220516-WA0033.jpg
  • IMG-20220518-WA0004.jpg
  • IMG-20220518-WA0014.jpg
  • IMG-20220518-WA0148.jpg