BİLİRKİŞİLERE YÖNELİK "TELİF HAKLARI İDARİ UYGULAMALARI" ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMİ

Bilirkişilere yönelik “Telif Hakları İdari Uygulamaları” Çevrimiçi Eğitimi 14.04.2023 tarihinde gerçekleştirildi. Telif hakları alanında faaliyet gösteren bilirkişilere yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim yoğun ilgiyle takip edildi.

Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Fatoş ALTUNÇ’un açılış konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Uzmanı Olcay HAYTA tarafından Kayıt-Tescil Uygulaması, Bandrol Uygulaması ve Telif Hakları Otomasyon Sistemi (TEHAKSİS) konularını içeren bir sunum gerçekleştirildi. Eğitim, sunumu takip eden soru-cevap bölümü ile son buldu. 


  • Ekran Görüntüsü (618).png
  • Ekran Görüntüsü (638).png