Gençliği Yaratıcı Ekonomiye Hazırlamak: Dünyada ve Ülkemizde Kuluçka Merkezleri ve Girişimcilik Paneli Gerçekleştirildi